Fra håndball til forsikringsmatematikk

Trine er aktuar, og lager matematiske modeller for å beregne gjelden forsikringsselskap har til kundene.

Håndballspilleren Trine vurderte både studier i fysioterapi og matematikk men bestemte seg for å prøve ut matematikk først. Hun visste ikke hva en aktuar var da hun begynte med sine matematikkstudier. Foto: Jenny Skytte af Sätra

I hjertet av Oslo, med utsikt over ikoniske Barcode, ligger bygget der Trine jobber. Det første som møter en i inngangen er et stort kunstverk og rett innenfor adgangsporten er en stor ansamling av krystaller som henger fra fjerde etasjen. Bygget likner mer som et moderne hotell enn en vanlig arbeidsplass.

Valgte matematikk selv om det føltes skummelt

- Jeg har alltid vært interessert i matematikk, men det var skummelt å begynne på universitetet fordi jeg ikke trodde at jeg var god nok. Nå vet jeg at man kommer veldig langt ved å ha interesse for faget og ved å jobbe strukturert, sier Trine.

Før studiestart arrangeres ofte et forkurs i matematikk for de som ønsker å friske opp kunnskapene. Trine valgte å delta på kurset, og allerede der møtte hun flere som skulle bli gode venner.

- Fadderuken ble jeg også med på. Der ble jeg kjent med de jeg skulle studere med. Det var et fint tiltak.

Trine var aktiv innen håndball, og fikk ikke så mye tid til studentforeninger. Lesesalsplassen, som er universitetets svar på et kontor, samt den lokale studentkjelleren, ble hennes sosiale møtepunkter i studietiden.

- De første årene av studiene spilte jeg håndball i eliteserien og i andre divisjon. Idrett og studier er en fin kombinasjon fordi man må være strukturert for å få det til. Når du skal gjøre andre ting på kveldene må du være effektiv på dagtid.

Hva er en aktuar?

I løpet av studiene fant Trine ut at hun kunne bli aktuar og grep muligheten.

En aktuar er en “forsikringsmatematiker” og kan utføre alt fra prising av forsikring, utføre risikoberegninger til beregning av avsetninger. Alle forsikringsselskaper som driver med livsforsikring er lovpålagte til å ansette aktuarer.

- Litt enkelt fortalt, er det min oppgave å sørge for at forsikringsselskapet har nok penger til å dekke de forpliktelsene de har overfor kundene. Så jeg bidrar på en måte til at bedriften ikke går i konkurs, smiler aktuaren.

Aktuarer har kunnskap innen blant annet sannsynlighetsregning, datateknikk og økonomi i samfunnet. Universitetet i Oslo er et av to steder i landet hvor man kan utdanne seg til å bli aktuar. 

- Jeg kjente en aktuar som forklarte at jeg også kunne blir det siden jeg studerte matematikk. Han forklarte hva det innebar. Jeg synes det var fint å få en konkret profesjon eller yrkestittel. Jeg syntes statistikkfagene var spennende, og likte godt å bruke teorier i praksis, forklarer Trine.

Mange av utdannelsene innen matematikk og naturvitenskapelige fag gir erfaring med problemløsning og kunnskap som kan brukes til å løse problemer innen mange felt og områder. Noen foretrekker å rette seg inn mot et spesifikt yrke, og da er aktuarutdannelsen et fint alternativ.

Teamleder med faglig ansvar

Etter studiene begynte Trine som aktuar i Gjensidige og har nå rukket å bli oppgradert til faglig leder.

- Nå er jeg teamleder. Her får jeg ta del i spennende problemstillinger og bidra til at teamet leverer det som forventes av oss.

Trine har hatt mye bruk for det hun lærte i løpet av studiene i hverdagen som aktuar.

- Mye av den grunnleggende statistikken er en viktig del av hverdagen her. Den faglige biten benyttes bevisst og underbevisst hver dag. Det viktigste jeg lærte i studietiden var nok å kunne sette med inn i nye ting og komplekse problemstillinger.

Trine har flere studietips til universitetsstudenter: - Prøv å trekke paralleller til det virkelig liv i det du studerer. Hva kan denne teorien brukes til? Hvorfor bør jeg lære den? Om du skjønner hvorfor du trenger teorien så er det lettere å lære den. Samarbeid med andre og øv deg på å presentere ting foran medstudenter. Det er også positivt om du har hatt en deltidsjobb. Da får du vist at du kan mestre å ha mange baller i luften.
 

Av Jenny Skytte af Sätra
Publisert 5. juni 2018 11:12 - Sist endret 5. juni 2018 11:12