Hva kan du jobbe med?

Som de fleste andre, var Ida usikker på hva hun ville gjøre videre etter videregående skole. Hun har alltid vært glad i tall, derfor falt valget på matematikk, uten at hun egentlig hadde bestemt seg akkurat for hvilken retning hun skulle gå. "De fleste studieretninger på Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet krever at man har en grunnpakke med matematikk, informatikk og statistikk, så ved å begynne på matematikk, holdt jeg mulighetene åpne", sier Ida.
Robert hadde to grunner til å studere matematikk: "For det første var matte det faget jeg likte best på skolen. Det er noe fast og eksakt over faget, samtidig som det ikke er så statisk som mange tror. Jo mer matte jeg studerte, jo mer spennende og levende ble faget. For det andre hadde jeg lyst til å bli lærer, og tenkte at matte er et bra fag å undervise i."
Hanne Gaup Braa konsulent i Accentures

Hanne Gaup Braa har mastergrad i samfunnsøkonomi fra UiO. Flere år før bachelorprogrammet i Matematikk og økonomi startet, fant hun selv ut at hun ville kombinere matematikk og økonomi. Hun inkluderte 60 studiepoeng matematikk og andre realfag i bachelorstudiene i samfunnsøkonomi ved UiO.

Kristoffer Haugen, trainee i aksjeavdelingen til Norges Bank Kapitalforvaltning (Oljefondet)

Jeg hadde egentlig tenkt å studere økonomi, men samtidig syntes jeg matematikk var veldig spennende. Så da jeg hørte at man kunne kombinere matte og økonomi ved UiO, var valget enkelt, forteller Kristoffer Haugen, trainee i aksjeavdelingen til Norges Bank Kapitalforvaltning (Oljefondet).

Nils Christian Framstad, Kredittilsynet

– Det er masse muligheter for matematikere i finansverdenen, sier Nils Christian Framstad. Han arbeider med risikomodeller i Kredittilsynet og har studert matematikk ved Universitetet i Oslo.

Qaisar Farooq Akram, forsker for Norges Bank

– Det viktigste med jobben min er å bidra til ny innsikt om økonomiens virkemåte og gjennom det være med på å heve kvaliteten på økonomiske beslutninger, som selvsagt har store velferdsmessige konsekvenser, forteller Qaisar Farooq Akram.

Walther Neuhaus, uavhengig aktuarkonsulent

Walther har funnet sin nisje som uavhengig aktuarkonsulent. På verdensbasis er han slett ikke alene, men i Norge finnes det bare en håndfull uavhengige aktuarkonsulenter. Han planla det nok ikke mens han studerte ved UiO, men slik ble livet, og i dag er han fornøyd med sitt valg.