Verden rundt på jobb

Hanne Gaup Braa har mastergrad i samfunnsøkonomi fra UiO. Flere år før bachelorprogrammet i Matematikk og økonomi startet, fant hun selv ut at hun ville kombinere matematikk og økonomi. Hun inkluderte 60 studiepoeng matematikk og andre realfag i bachelorstudiene i samfunnsøkonomi ved UiO.

Hva gjør du nå?

Jeg er konsulent i Accentures strategiavdeling. Jeg har jobbet med en rekke spennende strategiprosjekter, fra korte due diligence-prosjekter til mer omfattende bedriftsstrategier. Accenture har brakt meg over hele verden, jeg har jobbet i Asia, Afrika, Europa og nå i Midtøsten. Min varierte erfaring har gitt meg sjanse til å bygge bransjeekspertise, spesielt innen olje og gass, samt utvikle strategiferdigheter. Jeg jobber for tiden med strategi for oljeselskap i Midtøsten.


Når ble du klar over at konsulentbransjen var en mulig karrierevei for deg?

Konsulentbransjen er et bra sted å starte karrieren, man får tidlig mye ansvar og eksponering ved å jobbe med et variert spekter av utfordringer for bedrifter, gjerne på ledernivå. Man blir drillet i å levere og prestere samtidig som man får støtte og lærer ved å jobbe i ulike team med dyktige mennesker. Det er en arbeidsmodell som akselererer kunnskapsnivået.


Hvordan bruker du utdanningen din i yrket?

Som samfunnsøkonom får man inngående fagkunnskap og blir god på metode, den grundige analytiske evnen man bygger seg opp som student er viktig i arbeidslivet fordi man blir god på å jobbe strukturert, ofte med svært kvantitative analyser. Jeg føler som samfunnsøkonom at man er veldig trent på å analysere detaljer samtidig som man evner å se det store bildet.

God forståelse for økonomiske mekanismer og underliggende forhold er viktig for markedsforståelse og er essensielt når man utvikler strategier for ulike forretningsbeslutninger. Sterk analytisk, økonomisk bakgrunn kombinert med god markedsforståelse er veldig etterspurt i næringslivet.

Som første leder og grunnlegger av Econlink, foreningen som fungerer som et bindeledd mellom samfunnsøkonomistudenter og næringslivet, var det veldig viktig for meg profilere egenskapene til samfunnsøkonomer for potensielle arbeidsgivere, spesielt i det private, og samtidig få studentene til å tenke bredere når det gjelder jobbmuligheter.


Hvilken nytte hadde du av matematikken mens du tok mastergrad i samfunnsøkonomi, og hvilken nytte har du av den nå?

Samfunnsøkonomistudiet er et veldig kvantitativt og metodologisk studie, det er mange som undervurderer hvor matematisk krevende det er. En sterk kvantitativ bakgrunn på forhånd er veldig nyttig fordi man da kan fokusere på praktisk anvendelse av matematikken i studiet og samspillet mellom matematikk og økonomi.
Ved å ha god matematisk forståelse blir man god på analysere komplekse sammenhenger, trekke konklusjoner og logiske slutninger. Dette er uvurderlig ved problemløsning for å avdekke strukturer, bryte problemet ned i mindre, logiske deler og definere mulige drivere. Særskilt viktig er det å være strukturert og analytisk fordi problemer i utgangspunktet ofte ikke er veldefinert. Matematisk bakgrunn er viktig enten man utvikler et businesscase eller ved strategisk rådgivning. Grundige, kvantitative analyser er et godt fundament for økonomiske beslutninger.

Publisert 6. juni 2012 10:00