Matematisk økonom

Jeg hadde egentlig tenkt å studere økonomi, men samtidig syntes jeg matematikk var veldig spennende. Så da jeg hørte at man kunne kombinere matte og økonomi ved UiO, var valget enkelt, forteller Kristoffer Haugen, trainee i aksjeavdelingen til Norges Bank Kapitalforvaltning (Oljefondet).

Kristoffer fullførte først Matematikk, informatikk og teknologi-programmet, og valgte der studieretningen Finans, forsikring og risiko. Etterpå tok han en master i Modellering og dataanalyse med samme studieretning. Dette førte han til jobben i Oljefondet.

–Hovedsakelig jobber jeg med analyser av aksjer. Hver dag sjekker vi fondets "performance", det vil si hvor mye som er tjent eller tapt og hvor og hvorfor. I tillegg gjør vi risikomålinger av de forskjellige aksjene. Mye av arbeidet er prosjektarbeid, og som trainee får jeg prøvd meg litt rundt i forskjellige team.

Viktig med utfordringer

Det Kristoffer liker best med jobben er alle utfordringene, at den er variert og at han får jobbe med det han er utdannet til.

–At det er utfordrende er nok det viktigste. Her blir man kastet ut i det, og får sine egne ansvarsområder helt fra starten av. Det gjør at man lærer veldig fort og mye. Siden Oljefondet har hatt en enorm vekst, på grunn av alle oljeinntektene, må vi hele tiden tilpasse oss nye arbeidsoppgaver. Det gjør at det er få dager som er like. Dessuten blir det litt reising til utenlandskontorene.

Tenker litt annerledes

– Det er gøy å se at det jeg lærte på studiet er viktig i arbeidslivet. Ved å studere på matematisk institutt lærer man nye måter å tenke på som gir en en spisskompetanse. Mange av de andre som jobber her er siviløkonomer, og jeg føler at jeg kan bidra kunnskap og tenkning som er litt annerledes enn det de lærer på handelshøyskolen. Dessuten tror jeg det er mye lettere å lære seg økonomi og finans etter at man har begynt å jobbe, enn det er å lære seg matematikk.

–Til slutt vil jeg bare si at det er ekstremt stor etterspørsel etter personer med matematikk-, statistikk-, finans- og forsikringsbakgrunn. Jeg fikk jobb fem måneder før jeg leverte oppgaven, og jeg kjenner ingen med samme utdannelse som ikke har fått seg en god og relevant jobb før eller rett etter at de var ferdig med masteren.

Publisert 6. juni 2012 10:00