Mulighetenes marked

-Det er masse muligheter for matematikere i finansverdenen, sier Nils Christian Framstad. Han arbeider med risikomodeller i Kredittilsynet og har studert matematikk ved Universitetet i Oslo.

Nils Christian tok først en master i matematikk og deretter en doktorgrad som han fullførte i 2002. Siden da har han arbeidet i Kredittilsynet, først med å lage modeller for handelsrisiko, og nå de siste to årene jobbet med modeller for tap på bankenes utlån.

Beskriver sammenhenger

-Matematikk og statistikk er et ”språk” som brukes for å beskrive sammenhenger og risiko. Finansinstitusjonene bruker dette språket mye og derfor må vi forstå dette språket minst like godt som dem, sånn at vi kan vurdere det de produserer. Så for å klare dette er vi avhengige av folk som er flinke med matematikk og statistikk.

Kredittilsynet har ansvar for å holde øye oppsynet med finans- og verdipapirmarkedet i Norge og arbeider for at finansnæringen skal være så sikker og effektiv som mulig. Målet er at finansnæringen skal fungere til samfunnets beste, slik at brukerne kan være trygge. Derfor er forebygging av kriser en av tilsynets hovedoppgaver. For å klare denne oppgaven må de ansatte alltid holde følge med utviklingen.

-Finansnæringen har økt fokuset på bruk av modeller de siste årene. Nå bruker de utrolig mange forskjellige typer, og de skal beregne alt fra variasjon i aksjekurser til bankenes utlån. Som tilsynsmyndighet må vi kunne bruke alle verktøyene finansinstitusjonene har ”i kofferten”. Framover tror jeg modeller bare blir viktigere og viktigere.

Trenger folk

-For at utviklingen skal kunne fortsette, er vi avhengig av folk med gode matematikkunnskaper. Allerede i dag trengs det mange folk med gode matematikkunnskaper, og i fremtiden vil dette behovet bare øke.

På tross av et godt arbeidsmarked, var det andre grunner til at Nils Christian valgte nettopp matematikkstudiet.

-Jeg valgte ett studium ut fra hva jeg likte og interesserte meg for, og jeg valgte jobb hvor jeg kunne få brukt faget mitt. Men at det skulle føre meg inn i finansverden tenkte jeg ikke spesielt mye på – det er først og fremst en bonus.

Emneord: PhD
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2015 13:50