Forsker for Norges Bank

– Det viktigste med jobben min er å bidra til ny innsikt om økonomiens virkemåte og gjennom det være med på å heve kvaliteten på økonomiske beslutninger, som selvsagt har store velferdsmessige konsekvenser, forteller Qaisar Farooq Akram.

Han er fungerende forskningsleder ved forskningsavdelingen i Norges Bank, hvor han forsker på makroøkonomiske og pengepolitiske problemstillinger ved hjelp av økonometriske metoder som bygger på matematikk og statistikk.

Han studerte samfunnsøkonomi ved UiO, og tok senere graden dr. polit.
Han tok først et mellomfag i statsvitenskap, men bestemte seg etter det for å studere samfunnsøkonomi.

Det virket nødvendig for å forstå både politiske beslutninger og samfunnsøkonomiske problemstillinger, forteller han.

Relevant utdannelse

Han forteller at det beste med jobben han har i dag er muligheten til å selv velge problemstillinger og forsøke å løse dem på sin måte. Han forteller at han har blitt overrasket over hvor direkte relevant utdannelsen hans har vært for det han har jobbet med som forsker de siste ti årene:

– Som student var jeg ikke alltid sikker på om det vi ble undervist i egentlig hadde noen nytte i praksis, men jeg er ikke i tvil nå.

Samfunnsøkonomi blir stadig mer matematisk og statistisk avansert. Qaisar mener at en grunnutdannelse i matematikk kan gi et stort fortrinn, både som student og arbeidstaker:

Hvis jeg skulle ha studert samfunnsøkonomi om igjen, ville jeg ha skaffet meg et mer solid matematisk grunnlag enn det jeg gjorde som student.

Emneord: PhD
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 4. nov. 2021 10:23