Attraktiv i næringslivet med matematisk finans

Qing har funnet drømmejobben som analytiker i risiko- og kapitalstyringsavdelingen til Gjensidige.

Qings flerkulturelle bakgrunn har gitt henne et ønske om å se ting fra et bredt perspektiv. Hun har alltid ønsket å studere finans.

«Kinesere sier ofte at for å nå et mål, må man ha ‘Øyne på helheten, og hender på detaljene.’ Det er grunnen til at jeg valgte bachelorprogrammet matematikk, informatikk og teknologi», sier Qing. Programmet tilbyr emner som gir en helhetlig forståelse for dagens finansverden. Samtidig danner programmet et solid faglig grunnlag for veier videre.

Avdelingen der Qing jobber har ansvar for å følge opp ulike risiko-områder i Gjensidigekonsernet. Slike risikoer kan være kapitalisering, finansiell risiko, lønnsomhet, strategisk aktivaallokering og rating. Hun jobber nå mye med Solvens II som det nye europeiske regimet for forsikringsbransjen.

En vanlig dag på jobb kan bestå av å programmere en modell, beregne finansiell risiko eller å sette seg inn en ny forsikringsmodell.

Nyttig utdanning

– Målet har alltid vært å studere finans, men at jeg endte opp med matematisk finans er nok litt tilfeldig. Det var læreren min på videregående skole som anbefalte meg å søke på MIT-programmet. Gjennom studiene mine ble jeg også kjent med muligheten for å ta aktuarkompetanse, så jeg valgte å fordype meg innenfor begge disse fagområdene.

– Min utdanning er sentral for den jobben jeg gjør og jeg bruker det jeg har lært hver dag. Alt jeg har lært i studietiden, fra matematikk til statistikk, fra programmering til økonomi praktiserer jeg i ’the real world’ via jobben.

– Jeg fikk flere jobbtilbud selv om jeg er uteksaminert midt i finanskrisa 2008, noe som viser at utdanningen jeg har tatt er etterspurt.

Godt studiemiljø

– Å vekke studentenes interesse for matematikk i begynnelsen av studiene er langt viktigere enn hvilke karakterer de får første semester. Gode forelesere som klarer å formidle vanskelig faglig kunnskap på en interessant måte er derfor veldig viktig. Slike forelesere møter du på MIT-programmet.

– Sosialt studentmiljø er også veldig viktig. Universitetstiden er nok en av de beste periodene i livet. Det i denne tida man begynner å forme personlig karakter. Det er viktig at minner om studietida ikke bare er bøker og eksamener. Ha det gøy og skaffer deg mange venner.

Matematikkinteresse og hardt arbeid

Qings råd til deg som lurer på om dette er noe for deg, og om hvordan du kan lykkes på MIT-programmet:

– Hvis du er interesse i matematikk og vil være attraktiv i næringslivet, er dette en utdanning som er designet for deg. Hvis du har bestemt deg for realfag, men ikke helt hvilke områder, er MIT et bra startsted hvor valgmulighetene ligger åpne etter første året.

– For å lykkes med en slik utdanning må du være villig til å jobbe hardt og være bestemt. Faglig interesse er også et veldig viktig utgangspunkt. Å ta aktivt del i studentmiljøet kan være til stor nytte.

Emneord: PhD, finans, aktuar, karriere, karriereintervju, realfag, statitsikk, modellering, risikoanalyse
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 4. nov. 2021 10:24