Matematiker med øye for markedsføring

Sosialøkonomen Sandra-Quian Xiao bruker sine analytiske og matematiske ferdigheter som markedsfører i Canal Digital.

Din fremtidige jobb er ikke nødvendigvis tett knyttet opp til utdannelsen din, men med matematisk og analytisk bakgrunn har du verktøy som kvalifiserer deg til en rekke posisjoner i næringslivet.

Det er ikke slik at jeg bruker hva jeg har lært på universitetet hver dag, men utdannelsen har gitt meg metode og analytiske evner til å ta riktige vurderinger i beslutningsprosesser, forteller Sandra-Qian Xiao.

Jobber med merkevarestrategi

Hun studerte sosialøkonomi, og har cand.oecon. fra Universitetet i Oslo. Hun valgte å studere matematikk og økonomi fordi hun var interessert i blandingsøkonomi. I dag har hun tittelen ”Nordic Marketing & Sales Director” ved hovedkontoret til Telenoreide Canal Digital, den største og ledende TV-distributøren i Norden. Der jobber hun blant annet med merkevarestrategi i digitalTV-verdenen, strategisk markedsføring og slagstyring i Nordisk nivå, samt TV-distribusjon:

Jeg møter nye utfordringer hver dag, og det er spennende å ha innflytelse på TV-innhold som folk ser på til daglig, forteller hun.

Nyttig kunnskap

Selv om det må sies å være et stykke imellom sosialøkonomi og markedsføring, har hun hatt stor nytte av årene ved universitetet:

Utdannelsen har gitt meg verktøy til å være kompetent til stillingen som jeg har i dag. Utdannelsen har gitt meg et grunnlag for karriereutvikling.

Publisert 6. juni 2012 10:00