Beregner prisen på forsikring

Jens Christian Christensen jobber som prisanalytiker i Sparebank1. Prisene for forsikring er basert på matematiske modeller og risikoanalyser.

Bilde av Jens Christian Jore Christensen

En prisanalytiker bruker matematikk og statistikk for å analysere tall. Det handler om å hente ut data og presentere dem riktig. Dette kalles ofte for «business intelligence». Analysene er viktige for at organisasjonen kan ta gode valg. Som prisanalytiker skal man bestemme prisen på produktene. For å gjøre det må man vite hva som påvirker prisene.

- Jeg jobber med å lage prisanalyser innenfor forsikring. Vi kartlegger faktorene som påvirker prisen på hva en forsikring skal koste, og lager en modell basert på det vi finner, sier Jens Christian.

- Hvis vi skal forsikre en arbeidstaker mot skader som skjer på jobb, må vi vite hva slags risiko vedkommende utsettes for i arbeidstiden. En som jobber i anleggsbransjen har større risiko for å skade seg enn en som sitter på kontor. Derfor koster det vanligvis mer å forsikre anleggsarbeideren enn kontoristen. Risiko på arbeidsplassen er én av mange faktorer jeg vurderer når jeg lager en modell.

Relevant master

- Jeg bruker utdanningen min hver dag. Jeg har vært heldig og fått en veldig relevant jobb. Masteren min handlet om modellering og dataanalyse og det er akkurat det jeg gjør i jobben min i dag. Den analytiske forståelsen og tankegangen får jeg bruk for hele tiden. I tillegg er forsikringsfagene fra masteren veldig relevante for den statistiske forståelsen. Forsikring er viktig i samfunnet fordi det gir folk trygghet. Hvordan skal du klare deg økonomisk hvis huset ditt for eksempel brenner ned? Jobben min går ut på å finne ut hva tryggheten skal koste.

- Det er mye forsikringsfag og matematisk finans på masterstudiet, men grunnlaget for å forstå dem dannet jeg med matte- og statistikkfagene fra bachelorstudiene.

Stor bedrift gir karrieremuligheter

- I store bedrifter er det flere utviklingsmuligheter. Jeg har for eksempel vært på kurs for å lære mer programmering. Som prisanalytiker må jeg være ekspert på å bruke ulike analyseverktøy og da må jeg holde meg oppdatert. I tillegg jobber jeg med folk som har ulik fagbakgrunn. Jeg lærer mye av kolleger fra ulike deler av organisasjonen. Det er godt arbeidsmiljø her og jeg får varierte og spennende oppgaver, avslutter Jens.

Emneord: modellering, dataanalyse, matte, matematikk, økonomi, prisanalyse, konsulent, konsulentbransjen, karriere, karriereintervju, forsikring, prisanalyse Av Elina Melteig
Publisert 18. juli 2014 11:58 - Sist endret 10. mars 2015 13:10