Fikk jobb hos førstevalget

Da Marit Moen studerte hørte hun om fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR. En jobb i Norges største finanskonsern virket lokkende. Allerede før hun hadde fullført bachelorgraden var hun på plass i DnB NOR.

Siden Marit hadde klare planer om hvor hun ønsket å jobbe, søkte hun jobb i konsernet ett halvt år før hun var ferdig med studiet. Gjennom et vikarbyrå fikk hun innpass i DnB NOR, og etter å ha jobbet der i et halvt år, samtidig som hun fullførte bachelorgraden, har hun nå fått ny jobb som seniorkonsulent i Divisjon Forretningsutvikling, Seksjon Produkt og Fag, Avdeling Dagligbank og Innlån. Her skal hun blant jobbe med utvikling av bankens produkter og utforme beskrivelser som de ansatte i filialene skal benytte seg av.

Startet ikke med samfunnsøkonomi

- Jeg begynte på matematikk- og informatikkstudier, før jeg gikk over på lærerutdanningen. Jeg ønsket å ta noen emner i samfunnsøkonomi, og gjennom innføringsemnene i mikro- og makroøkonomi fikk jeg stor interesse for faget, sier Marit. Det endte med at hun tok hele fordypningen i samfunnsøkonomi i bachelorgraden. Med god bakgrunn i matematikk følte hun at hun hadde gode forkunnskaper for forståelse av metoden i faget. – Men utfordringen var å forstå de økonomiske tolkningene som ligger i den samfunnsøkonomiske analysen, sier hun.

Personlighet viktig

For å få jobben hun nå skal begynne i, måtte hun først gjennom tre intervjuer og en personlighetstest. – Mitt inntrykk er at de personlige egenskapene er viktige, sier hun. I forhold til utdanningen hun har tatt, tror hun at den matematiske og økonomiske bakgrunnen viser arbeidsgiveren at hun er en person som er opptatt av at ting skal være ordentlig og at hun har evne til å formidle med logisk og matematisk presisjon. I tillegg tror hun at samfunnsforståelsen hun har fått gjennom studiet er blitt vurdert som positivt.

– Gjennom studiene har jeg blitt flink til å jobbe selvstendig og tilegne meg ny kunnskap, noe som er viktig i jobben min. Men jeg skulle nok ha brukt mer tid på jobbe sammen med medstudenter gjennom kollokvier og oppgaver, da evne til å jobbe i team er en viktig egenskap i arbeidslivet, sier hun. Selv om konsernsjefen i DnB NOR har studert samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, så tror hun neppe at dette var avgjørende for at hun fikk jobben. Kanskje hadde det betydning at hun som ansatte henne også hadde høyere utdanning i samfunnsøkonomi?

Gode utviklings- og karrieremuligheter

Marit framhever at det er viktig at hun har kommet til et stort konsern der det er gode karrieremuligheter. I tillegg trekker hun fram mulighetene for kompetanseutvikling. – Selv om jeg likte samfunnsøkonomistudiet godt, planlegger jeg å ta en master i ledelse senere, sier hun. Men først skal hun konsentrere seg om sin nye jobb. Hun tror den blir utfordrende og spennende nok.

Andre intervjuer med tidligere bachelorstudenter:

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 20. nov. 2019 09:59