Oppbygging og gjennomføring

For deg som startet på studiet 2007-2016


For deg som startet på studiet 2007-2016 vil det være mulig å oppnå en bachelorgrad i den gamle ordningen innen høsten 2022. Etter dette må det søkes opptak på det nye MAEC-programmet. Ta kontakt med studieinfo@math.uio.no ved spørsmål. 

 

Studieretningen Finans, forsikring og risiko består hovedsakelig av emner innen matematikk, statistikk og økonomi. Studiet er bygget opp av obligatoriske fellesemner (som er felles for alle studentene på programmet), noen obligatoriske fordypningsemner (som er felles for alle på denne studieretningen) og noen emner som avhenger av hvilken spesialisering man ønsker.

Her finner du tre anbefalte studieløp som retter seg mot tre forskjellige fordypninger på masternivå. Disse er ment som eksempler og anbefalinger. Den generelle oversikten over hvilke emnekombinasjoner som er mulig/tillatt i studieretningen finner du nederst på siden under overskriften "generelt for studieretningen".

Anbefalt studievei - fordypning i MATEMATISK FINANS

6. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum valgfritt emne Valgfritt samfunnsøkonomi-emne på 2000-nivå eller høyere
5. semester ECON3610 – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (nedlagt) MAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori (videreført) MAT2410 – Innføring i kompleks analyse
4. semester MAT2400 – Reell analyse STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser MAT2440 – Differensiallikninger og optimal kontrollteori (videreført)
3. semester MAT1120 – Lineær algebra ECON2310 – Makroøkonomi 2 STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra ECON1500 – Innføring i samfunnsøkonomi for realister (nedlagt)* STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
1. semester MAT1100 – Kalkulus, HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljøHMS0502 – Utviklende læringsmiljø og HMS0507 – Brannsikkerhet MAT-INF1100 – Modellering og beregninger INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)**
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*) Emnet ECON1500 undervises siste gang våren 2017, og siste eksamen avholdes våren 2018.

**) Emnet INF1100 fortsetter under koden IN1900 fra høsten 2017.

Denne anbefalingen inneholder disse obligatoriske fellesemnene

Anbefalingen inneholder disse fordypningsemnene

Som valgfritt emne i 6. semester anbefales ett av disse: INF1010 – Objektorientert programmering (videreført) , ECON4240 – Equilibrium, Welfare and Information (etter søknad), STK-MAT2011 – Prosjektarbeid i finans, forsikring, risiko og dataanalyse eller MAT3100 – Lineær optimeringMAT-INF3100 – Lineær optimering (videreført).

Denne anbefalingen dekker opptakskravene til Modellering og dataanalyse (master - to år) (under utfasing), fordypning matematisk finans.

Anbefalt studievei - fordypning i FORSIKRING/AKTUARFAG

6. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum valgfritt emne (se anbefalinger under tabellen) valgfritt emne (se anbefalinger under tabellen)
5. semester ECON3610 – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (nedlagt) MAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori (videreført) STK3505 – Problemer og metoder i aktuarfag
4. semester MAT2400 – Reell analyse STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser STK2100 – Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon**
3. semester MAT1120 – Lineær algebra ECON2310 – Makroøkonomi 2 STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra ECON1500 – Innføring i samfunnsøkonomi for realister (nedlagt)* STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
1. semester MAT1100 – Kalkulus, HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljøHMS0502 – Utviklende læringsmiljø og HMS0507 – Brannsikkerhet MAT-INF1100 – Modellering og beregninger INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)***
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*) Emnet ECON1500 undervises siste gang våren 2017, og siste eksamen avholdes våren 2018. 

**) T.o.m. våren 2016 STK2120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (nedlagt)

***) Emnet INF1100 fortsetter under koden IN1900 fra høsten 2017.

Denne anbefalingen inneholder disse obligatoriske fellesemnene

Anbefalingen inneholder disse fordypningsemnene

Som valgfritt emne i 6. semester anbefales ett av disse:

Etter søknad kan ECON4160 – Econometrics - Modeling and Systems Estimation inkluderes i femte semester.

Denne anbefalingen dekker opptakskravene til Modellering og dataanalyse (master - to år) (under utfasing), fordypning aktuarfag.

Anbefalt studievei - fordypning RISIKO OG PÅLITELIGHETSANALYSE

6. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum valgfritt emne Valgfritt samfunnsøkonomiemne på 2000-nivå eller høyere
5. semester ECON3610 – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (nedlagt) MAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori (videreført) STK3405 – Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse
4. semester MAT2400 – Reell analyse STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser STK2100 – Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon**
3. semester MAT1120 – Lineær algebra ECON2310 – Makroøkonomi 2 STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra ECON1500 – Innføring i samfunnsøkonomi for realister (nedlagt)* STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
1. semester MAT1100 – Kalkulus, HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljøHMS0502 – Utviklende læringsmiljø og HMS0507 – Brannsikkerhet MAT-INF1100 – Modellering og beregninger INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)***
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*) Emnet ECON1500 undervises siste gang våren 2017, og siste eksamen avholdes våren 2018. 

**) T.o.m. våren 2016 STK2120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (nedlagt)

***) Emnet INF1100 fortsetter under koden IN1900 fra høsten 2017.

Anbefalingen inneholder disse obligatoriske fellesemnene

Anbefalingen inneholder disse fordypningsemnene

Som valgfritt emne i 6. semester anbefales ett av disse: INF1010 – Objektorientert programmering (videreført), ECON4240 – Equilibrium, Welfare and Information (etter søknad), STK-MAT2011 – Prosjektarbeid i finans, forsikring, risiko og dataanalyse eller MAT3100 – Lineær optimeringMAT-INF3100 – Lineær optimering (videreført).

Etter søknad kan ECON4160 – Econometrics - Modeling and Systems Estimation inkluderes i femte semester.

Denne anbefalingen dekker opptakskravene til Modellering og dataanalyse (master - to år) (under utfasing), fordypning risiko- og pålitelighetsanalyse.

Om utenlandsopphold i denne studieretningen

Et utenlandsopphold kan legges inn i fjerde eller femte semester. Det anbefales å få forhåndsgodkjent kurs ved det utenlandske universitetet som skal erstatte de obligatoriske slik at krav om retning oppfylles.

Her kan du lese mer om valgfrie emner

Generelt for studieretningen

Denne studieretningen har disse obligatoriske fellesemnene

Studenter som blir tatt opp til kull 07 eller 08 kan bruke INF1000 i graden istedenfor INF1100 dersom eksamen i INF1000 er bestått før høstsemesteret 2007.

** Emnet MAT1700 – Introduksjon til mikro- og makroøkonomi (nedlagt) vil erstattes av ECON1500 – Innføring i samfunnsøkonomi for realister (nedlagt) fra og med våren 2010.
*** Våren 2010 skjer følgende utskifting: MAT1300 – Analyse 1 (nedlagt) erstattes av MAT2400 – Reell analyse, MAT2310 – Optimal kontrollteori (nedlagt) erstattes av MAT3440 – Dynamiske systemerMAT2440 – Differensiallikninger og optimal kontrollteori (videreført), STK1120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (videreført) erstattes av STK2120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (nedlagt) og STK1130 – Modellering av stokastiske prosesser (videreført) erstattes av STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser. Høsten 2010 erstattes MAT2300 – Analyse 2 (nedlagt) med MAT2410 – Innføring i kompleks analyse.

Fra og med våren 2017 skjer følgende utskiftninger:

1) STK2120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (nedlagt) erstattes av STK2100 – Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon

2) ECON1500 – Innføring i samfunnsøkonomi for realister (nedlagt) går for siste gang våren 2017. Legges ned etter det.

3) INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført) erstattes av INF1900 fra høsten 2017.

De felles obligatoriske fordypningsemnene er

De obligatoriske emnene som avhenger av spesialisering er

*) T.o.m. våren 2016 STK2120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (nedlagt)

**) "Samfunnsøkonomiemne" omfatter her alle ECON-emner utenom matematikk, statistikk og demografi. Ta kontakt med MAEC-programkonsulent for mer informasjon.

Fra og med høsten 2010 vil de to emnene STK2500 – Livsforsikring (nedlagt) og STK2510 – Skadeforsikring og risiko (nedlagt) legges ned. De vil erstattes av ett nytt emne på bachelornivå: STK3505 – Problemer og metoder i aktuarfag. De ti studiepoengene som frigjøres i denne omleggingen vil gjøres valgfrie.

For studenter som velger STK2100 – Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon *) i fjerde semester, kan dette etter søknad inkludere ECON4160 – Econometrics - Modeling and Systems Estimation i femte semester.

* T.o.m. våren 2016 STK2120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (nedlagt)

Hver av spesialiseringene i studieretningen i Finans, forsikring og risiko har sin naturlige fortsettelse i studieretningen med samme navn i masterporgrammet Modellering og dataanalyse (master - to år) (under utfasing).

Som valgfritt emne i 6. semester anbefales ett av disse: INF1010 – Objektorientert programmering (videreført), ECON4240 – Equilibrium, Welfare and Information (etter søknad), STK-MAT2011 – Prosjektarbeid i finans, forsikring, risiko og dataanalyse eller MAT3100 – Lineær optimeringMAT-INF3100 – Lineær optimering (videreført).

Endringer i studieprogrammet

Vi jobber hele tiden med å utvikle studieprogrammene våre. Høsten 2017 gjør vi noen større endringer. Vi kommer tilbake med informasjon om hvilken betydning endringene har for deg som er student på studieprogrammet.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. juni 2020 14:53