Oppbygging og gjennomføring

For deg som startet på studiet 2007-2016


For deg som startet på studiet 2007-2016 vil det være mulig å oppnå en bachelorgrad i den gamle ordningen innen høsten 2022. Etter dette må det søkes opptak på det nye MAEC-programmet. Ta kontakt med studieinfo@math.uio.no ved spørsmål. 

 

Studieretningen Samfunnsøkonomisk analyse består hovedsakelig av emner innen matematikk og økonomi. Studiet er bygget opp av obligatoriske fellesemner (som er felles for alle studentene på programmet), noen obligatoriske fordypningsemner (som er felles for alle på denne studieretningen) og noen emner som kan velges litt friere avhenger av hvilken spesialisering man ønsker.

6. semester valgfritt emne *** valgfritt emne *** valgfritt emne ***
5. semester ECON2915 – Economic Growth (nedlagt) ECON3200 – Microeconomics and Game Theory (nedlagt)** EXPHIL03 – Examen philosophicum***
4. semester MAT2400 – Reell analyse MAT2440 – Differensiallikninger og optimal kontrollteori (videreført) ECON3150 – Introductory Econometrics
3. semester MAT1120 – Lineær algebra ECON2310 – Makroøkonomi 2 ECON3610 – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (nedlagt)
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra ECON1500 – Innføring i samfunnsøkonomi for realister (nedlagt)* STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
1. semester MAT1100 – Kalkulus, HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljøHMS0502 – Utviklende læringsmiljø og HMS0507 – Brannsikkerhet MAT-INF1100 – Modellering og beregninger INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*) Emnet ECON1500 undervises siste gang våren 2017, og siste eksamen avholdes våren 2018.

**) T.o.m. høsten 2010 ECON3215 – Microeconomics (nedlagt)

***) Studenter som ønsker å ta et valgfritt emne som tilbys kun i høstsemesteret kan flytte EXPHIL03 til 6. semester.

Denne studieretningen har disse obligatoriske fellesemnene

De felles obligatoriske fordypningsemnene er

Denne studieretningen kvalifiserer for opptak til Economics (master's two years)

***Tilleggsinformasjon om valgfrie emner:
Studenter som ønsker å ta et valgfritt emne som tilbys kun i høstsemesteret kan flytte EXPHIL03 til 6. semester.

Som et eksempel på dette åpner det muligheten for å ta opptil tre emner i demografi. Innføringsemnet i demografi, ECON1710, går om høsten, og kan tas i femte semester. De som har tatt ECON1710 kan deretter ta ECON3710 og/eller ECON3720 i sjette semester.

Her kan du lese mer om valgfrie emner

Om utenlandsopphold i denne studieretningen

Det er mulig å legge inn et utenlandsopphold i 4. semester. De emnene i dette semester som man ikke får tatt tilsvarende til ved det utelandske universitetet, kan man flytte til 6. semester.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. juni 2020 14:53