Oppbygging og gjennomføring

For deg som startet på studiet 2007-2016


For deg som startet på studiet 2007-2016 vil det være mulig å oppnå en bachelorgrad i den gamle ordningen innen høsten 2022. Etter dette må det søkes opptak på det nye MAEC-programmet. Ta kontakt med studieinfo@math.uio.no ved spørsmål. 

 

Studieretningen Økonomi og statistikk består hovedsakelig av emner innen statistikk og økonomi. Studiet er bygget opp av obligatoriske fellesemner (som er felles for alle studentene på programmet), noen obligatoriske fordypningsemner (som er felles for alle på denne studieretningen) og noen emner som i større grad kan velges fritt.

6. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum valgfritt emne valgfritt samfunnsøkonomiemne
5. semester ECON3610 – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (nedlagt) ECON3200 – Microeconomics and Game Theory (nedlagt)*** STK3100 – Innføring i generaliserte lineære modeller eller MAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori (videreført) eller et valgfritt samfunnsøkonomiemne
4. semester MAT2400 – Reell analyse STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser STK2100 – Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon**
3. semester MAT1120 – Lineær algebra ECON2310 – Makroøkonomi 2 STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra ECON1500 – Innføring i samfunnsøkonomi for realister (nedlagt)* STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
1. semester MAT1100 – Kalkulus, HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljøHMS0502 – Utviklende læringsmiljø og HMS0507 – Brannsikkerhet MAT-INF1100 – Modellering og beregninger INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*) Emnet ECON1500 – Innføring i samfunnsøkonomi for realister (nedlagt) undervises siste gang våren 2017, og siste eksamen avholdes våren 2018.

**) T.o.m. våren 2016 STK2120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (nedlagt).

***) T.o.m. høsten 2010 ECON3215 – Microeconomics (nedlagt)

Denne studieretningen har disse obligatoriske fellesemnene

De felles obligatoriske fordypningsemnene er

I tillegg må en av følgende kombinasjoner velges

(Dette kvalifiserer til de fleste fagområder innenfor Modellering og dataanalyse (master - to år) (under utfasing) ) Dersom du ønsker å kvalifisere deg til bioinformatikk/biostatistikk innenfor dette masterprogrammet må du i tillegg velge IN1010 – Objektorientert programmeringINF1010 – Objektorientert programmering (videreført) som ett av dine valgfrie emner.

"Samfunnsøkonomiemne" omfatter her STK-MAT3700 – En introduksjon til matematisk finansMAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori (videreført) samt alle ECON-emner utenom matematikk, statistikk og demografi.
Etter søknad kan dette inkludere ECON4240 – Equilibrium, Welfare and Information i sjette semester. Ta kontakt med MAEC-programkonsulent for mer informasjon.

Her kan du lese mer om valgfrie emner

Om utenlandsopphold i denne studieretningen

Et eventuelt utenlandsopphold anbefales i fjerde semester. MAT2400 – Reell analyse kan i såfall flyttes til 6. semester.

For de som velger å kvalifisere seg for Economics (master's two years) kan også STK2120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (nedlagt) og STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser flytte til 6. semester mens EXPHIL03 – Examen philosophicum kan tas i femte semester (og plasseres i høyre celle i tabellen). Under utenlandsoppholdet kan studentene ta to valgfrie økonomiemner på tilstrekkelig høyt nivå, samt ett valgfritt emne.

For de som velger å kvalifisere seg for Modellering og dataanalyse (master - to år) (under utfasing) kan studentene under utenlandsoppholdet ta et kurs tilsvarende STK2120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (nedlagt) , et kurs tilsvarende STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser samt ett valgfritt emne. Enten STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser (avhengig av hva man har tatt under utenlandsoppholdet) vil også kunne tas i 6. semester.

Endringer i studieprogrammet

Vi jobber hele tiden med å utvikle studieprogrammene våre. Høsten 2017 gjør vi noen større endringer. Vi kommer tilbake med informasjon om hvilken betydning endringene har for deg som er student på studieprogrammet.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. juni 2020 14:54