Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi (bachelor)

Et tverrfaglig studieprogram som gir deg kunnskap om fremtidens energikilder og ny teknologi på nanonivå. Studiet har fokus på teknologi og materialer i fornybare metoder for å lage og lagre energi, som i ulike typer solkraft, batterier og det kommende hydrogensamfunnet.

Hva kan du jobbe med?

  • Med kjemi og fysikk ble Haug politiker. Her står han med armene i kors, smilende foran Viken fylkeskommunes lokaler Redd verden: studer realfag - bli politiker 24. feb. 2020 09:00

    Kristoffer Robin Haug hadde et brennende ønske om å bidra til å løse verdens klima- og miljøproblemer. Derfor begynte han å studere realfag, men han innså at mange av løsningene allerede fantes, de var bare ikke tatt i bruk.

  • Halvard på laben med verneutstyr. holder opp en solcelle. Halvard utvikler morgendagens solceller 17. sep. 2019 11:15

    Solcelleforsker Halvard Haug jobber med teknologiutvikling og grunnforskning, og bidrar til at fornybar energi snart blir billigere og mer effektiv.

  • Bildet kan inneholde: datamaskin, dataskjerm, visjon omsorg, personlig datamaskin, perifer. Anders skal løse klimautfordringer med datakraft 16. aug. 2019 08:00

    Med en brennfersk master i lomma drar UiO-studenten Anders til Harvard for å ta doktorgrad gjennom Aker Scholarship. Der skal han bruke datasimuleringer til å utvikle ny batteriteknologi.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?