Hvorfor velge dette programmet?

Et tverrfaglig studieprogram som gir deg kunnskap om fremtidens energikilder og ny teknologi på nanonivå. Studiet har fokus på teknologi og materialer i fornybare metoder for å lage og lagre energi, som i ulike typer solkraft, batterier og det kommende hydrogensamfunnet.

Kort om studieprogrammet

Nanoteknologi er den nye, industrielle revolusjonen som utnytter nye materialer på nanometernivå. Du lærer om materialers oppbygning og hvordan deres egenskaper endres med størrelse. Sentralt er prinsipper som kan brukes til å utvikle fornybare energisystemer, supereffektive datamaskiner eller materialer til bruk i medisin.

Innovasjon, utvikling og evnen til å tenke nytt er i fokus når du lærer om dagens og fremtidens energikilder og teknologi. Studiet lener seg på grunnleggende realfag som kjemi, fysikk og matematikk. Gjennom laboratoriearbeid, undervisning og databeregninger lærer du problemløsning, å tenke analytisk, og du får teknologisk innsikt.

Programmet er tverrfaglig med solid basis i kjemi, fysikk, matematikk og informatikk de første årene. Fokus er på materialvitenskap og nanoteknologi som du fordyper deg mer og mer i løpet av studiet. På slutten av studiet er det mulig med utveksling til utlandet.

Små størrelser, store effekter

Selve feltet materialvitenskap for energi- og nanoteknologi er ikke så gammelt, men det har allerede rukket å bli et viktig utviklingsfelt for nye teknologier og banebrytende innovasjoner. Mange materialer endrer egenskaper når de konstrueres på nanonivå, og vi har bare så vidt sett begynnelsen av hva det kan brukes til. Spesielt ser vi store muligheter innenfor selvrensende stoffer, energiproduksjon- og lagring, bioteknologi, supersterke materialer til bygging, og i romfart.

Noen er kritiske til nanoteknologi nettopp fordi stoffene får nye og ukjente egenskaper, og nettopp derfor er det viktig med kompetente teknologer som forstår både utfordringer og muligheter. Det er mange muligheter, spesielt i kreftmedisin, elektronikk, energisektoren og hverdagsbruk. Det som binder faget sammen er ikke hvor teknologien brukes, bare størrelsen på den.

I kommende år vil vi ha behov for mange nye og innovative løsninger på både helseproblemer, energibehov og fornybare ressurser. Mange av løsningene kan ligge i materialvitenskap, og kanskje er det du som finner en ny måte for å utføre målrettet kreftterapi eller finner opp nye batterier.

Databeregninger – unikt ved UiO

Ved UiO har vi modernisert realfagsutdanningene på en måte få andre har klart. Allerede i starten av studiet lærer du hvordan du kan trekke beregninger på datamaskinen dypt inn i kjernen av faget. Dette gjør at du kan jobbe med realistiske og avanserte problemstillinger tidlig, og utforske faget på en kreativ måte. To av studentene våre gir deg konkrete eksempler på hvorfor dette er så bra:

  

Studiemiljø

Du skal trives som student hos oss! Når du starter får du en faddergruppe og du blir kjent med både gamle og nye studenter, faglig og sosialt. Studentene og faglærerne på programmet reiser også sammen på et todagers seminar, det er en ypperlig anledning til å bli godt kjent og få et godt fagmiljø. Vi følger deg opp videre i studiet, med arrangementer for førsteårsstudenter og en oppfølgingssamtale med hver enkelt for å høre hvordan det går.

Dersom du lurer du på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, kan du kontakte oss.

Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med over 200 studentforeninger.

Linjeforeningen Menageriet arrangerer hytteturer, bedriftsbesøk, populærvitenskapelige foredrag og mye mer som skaper stemning. Du kan lese mer om Menageriet på deres nettsider her.

Les mer om studiemiljø.

Studieopphold i utlandet

Du kan reise ut gjennom organiserte utvekslingsprogrammer til USA og flere land i Europa. Dette er mest aktuelt i 5. og/eller 6. semester.

Les mer om studier i utlandet.

Videre studier og jobb

Du kan fortsette med en mastergrad i Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi, eller, avhengig av hvilke emner du har valgt, andre naturvitenskapelige retninger. Det er også mulig å kombinere dette studiet på masternivå med Gründerskolen

Vi anbefaler å ta en mastergrad for å konkurrere om de jobbene som er faglig mest utfordrende. Etter mastergrad er du ettertraktet i ulike bransjer som miljørettede bedrifter, teknologiske bedrifter, eller energibedrifter.

Les mer om videre studier og jobb.

Publisert 17. mai 2016 19:56 - Sist endret 6. des. 2021 14:01