Jobb og videre studier

Avanserte materialer og bærekraftige energiløsninger er satsingsområder innenfor både norsk og internasjonalt næringsliv og forskning. Studieprogrammet er satt sammen for å gi deg både bredde og dybde, slik at du lettere skal kunne møte de utfordringene vi står overfor i dag og i fremtiden.

Våre kandidater arbeider for eksempel med utvikling av solceller, i Kripos, som rådgiver i Olje- og energidepartementet, innen legemiddelindustrien eller som materialforsker ved SINTEF eller Institutt for energiteknikk.

Lærerne som underviser på programmet har sterke bånd til industrien og samarbeider med bedrifter og forskningsinstitusjoner. Flere av lærerne er også vært involvert i store nasjonale forskningssatsninger. Forskningsmiljøene som er involvert har også gitt grobunn for flere mindre og litt større bedrifter. Arbeidsmulighetene er derfor varierte og gode. Du stiller dog klart sterkest i konkurransen om de interessante jobbene dersom du bygger på bachelorgraden med en mastergrad.

Vi anbefaler deg å ta en mastergrad for å konkurrere om de jobbene som er faglig mest utfordrende. Etter mastergrad er du ettertraktet hos SINTEF, Institutt for energiteknikk, Statoil, Aker Solutions, Jotun og Statkraft, DNV GL (Det Norske Veritas), Kripos, i Olje- og energidepartementet, Miljøverndepartementet eller som lærer. Med en doktorgrad har du en fremtid som forsker ved universiteter og forskningsinstitutter eller i bedrifter. Flere tidligere studenter har også startet egen relevant gründervirksomhet.

Du kan fortsette med en mastergrad i

Det er også mulig å kombinere dette studiet på masternivå med Gründerskolen. En mastergrad kan videre kvalifisere deg til forskning gjennom ph.d.-studiet.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 17. mai 2016 20:12 - Sist endret 29. des. 2017 12:57