Bedre miljø med bedre maling

Det kan spares 15 prosent på drivstoff ved å ha den riktige malingen på et skip. Spesialisert maling kan bidra til bedre miljø og økt sikkerhet, sier Ingrid Vee, kjemiker i Jotun A/S.

- Jeg har tatt master i tynne filmer. Selv om det er stor forskjell på tynne filmer og maling, er det en del konsepter som går igjen. Nå jobber jeg med å forbedre eksisterende produkter i Jotun, i tillegg til å utvikle helt nye produkter.

Det er mye kjemi i jobben, men det er også veldig mye sunn fornuft. Jeg må tenke over hva malingen skal tåle av belastninger under ulike klimatiske forhold. Mye av arbeidet går ut på å være på lab og å teste malingen. Vi har for eksempel et eget testkammer hvor malingen utsettes for fuktighet, salt og varme. Dette er spesielt hardt for malingen.

Vi kan også utsette malingen for UV-stråling, i et slags malingssolarium, før prøven dusjes med salt igjen. Malingslaget er ikke veldig tykt, kanskje 0,4 millimeter, men det er dette som beskytter store tankskip mot rust, så det er viktig at den tåler store påkjenninger, forklarer Ingrid Vee.

Senker CO2-utslipp

En femtedel av verdens stål går med til å erstatte gammelt rustent stål. Hvis malingen forbedres slipper man å male så ofte, og man slipper å fornye stålet. I tillegg er det et sikkerhetsmoment i dette. Hvis noe ruster på en båt eller en oljeplattform, går det ut over sikkerheten. Jotun har også en avdeling som utvikler maling som hindrer algevekst på båter. Alger skaper friksjon mot vannet, og ved å hindre algeveksten, kan det spares opp mot 15 prosent i drivstoffkostnader. Et annet fokusområde er å erstatte produkter med helseskadelige løsemidler med for eksempel løsemiddelfrie eller vannfortynnbare malinger. 

- Veldig mye av det vi gjør nå, handler om å gjøre malingen mer miljøvennlig. Før i tiden inneholdt for eksempel maling bly som er helseskadelig for mennesker. Dette stoffet er nå helt fjernet fra våre malingsprodukter. Allikevel kan dette være en utfordring, for eksempel maling på eldre konstruksjoner. Et eksempel er Eiffeltårnet, som ble malt med blyholding maling da det ble bygget. Disse lagene er nå overmalt, og utgjør i dag ingen fare.

Utfordringen er nå at det begynner å bli på tide å fjerne alle de gamle malingslagene, ettersom disse aldri har blitt fjernet og det hele begynner å bli ganske tykt og tungt. Dette gjøres ofte ved sandblåsing. For å forhindre at blyet ble blåst utover hele Paris, kunne en pakket hele Eiffeltårnet i plast. Det er imidlertid ikke så enkelt, så vi blir nødt til å se etter innovative og alternative løsninger. Selv om denne problemstillingen fremdeles ikke er helt løst, er det er godt eksempel på hvordan vi kjemikere ofte må løse utfordringer som kan være komplekse og som ikke er en del av de daglige rutinene på labben.

Tar godt vare på de ansatte

- Det aller beste med jobben min er at hverdagen er så variert og at kollegene mine er så hyggelige. Vi er ganske mange unge på lab så vi gjør en del sammen på fritiden også. I tillegg er det gode muligheter for å utvikle seg og å ta kurs. Jeg skal for eksempel bli ekspert på eksperimentell design og elektrokjemi. Vi kan også ta ledelseskurs eller kurs i presentasjonsteknikk. Denne bedriften tenker veldig langsiktig og tar godt vare på sine ansatte i stedet for å slite dem ut. Jotun er en internasjonal bedrift med fabrikker i mange land og derfor har jeg gode muligheter for å reise, for eksempel til Asia. 

Emneord: karriere, kjemiker, miljø, karriereintervju, miljøvennlig Av Elina Melteig
Publisert 10. feb. 2014 15:57 - Sist endret 17. mai 2016 20:34