Mellom realfag og mennesker

Da Kristine gikk på videregående falt hun for realfag. Da hun studerte falt hun for menneskene. Som prosjektleder ved Naturfagsenteret kombinerer hun de to lidenskapene.

bilde av kristine kostøl

- Det jeg liker aller best er å kunne bidra til realfagsmotivasjon hos elevene, sier prosjektlederen ved Naturfagsenteret.

Foto: Martine Ruud/UiO

Nederst på Blindern campus, i Fysikkbygningen, finner vi Naturfagssenteret, som er et nasjonalt senter for naturfag i opplæringen. Kristine tar meg imot ved pendelen i Fysikkbygningen og geleider meg inn på senteret. Her er det en god blanding av ulike bøker i hyllene, plakat av Einstein opphengt på veggen og dyrebilder over kontorplassen til Kristine. Sistnevnte er hengt opp som en spøk av kollegaene hennes, for det er nemlig et flertall av biologer som er ansatt på Naturfagssenteret. Selv har Kristine studert materialvitenskap for energi- og nanoteknologi (MENA). MENA er et tverrfaglig studieprogram som gir deg kunnskap om fremtidens energikilder og ny teknologi. Her kan du lære blant annet om solkraft og batterier, ved å kombinere fagområdene fysikk og kjemi.

Fanget av flytende nitrogen

Kristine starter med å fortelle om da det gikk opp for henne at det var realfag hun skulle vie livet sitt til:

Bildet kan inneholde: snapshot, stående, design, yttertøy, photography.
Kristine er tilbake på Blindern etter å ha arbeidet i Teach First i Osloskolen og i Equinor. Foto: Martine Ruud/UiO

- Da læreren min på videregående tok oss med på skolebesøk her ved Universitetet i Oslo var det en som helte flytende nitrogen på hånda mi. Da visste jeg at det var realfag akkurat her jeg skulle studere. Jeg elsket fysikk og jeg elsket kjemi. MENA er en blanding av disse to fagområdene, så det var ikke tvil.

- I hvert fall ikke hvis du spør læreren min fra videregående som en dag kom og sa «her er utdanningen du burde ta» og fortalte meg om MENA-utdanningen ved UiO. Og han hadde jo helt rett, legger Kristine til.

Trives best med mennesker

Kristine har siden 2014 jobbet ved Naturfagssenteret. Etter endt mastergrad om brenselceller i 2011, fikk hun vite om Teach First-ordningen som er et Equinor-drevet utviklingsprogram for nyutdannede ledertalenter med mastergrad eller doktorgrad innenfor realfag. Kristine søkte og kom med.

Bildet kan inneholde: jobb, arbeid, student, skrivebord.
Kristine får forske gjennom jobben, samtidig som hun underviser lærere. Bakgrunnen fra fysikk og kjemi er fundamentet hun har bygget kompetansen sin på. Foto: Martine Ruud/UiO

I Teach First jobber du to år i Osloskolen samtidig som du tar praktisk pedagogisk-utdanning (PPU). Det var her hun kom i kontakt med elever i skolen og det gikk fort opp for Kristine at det var aller best å jobbe med mennesker.  

- På studiene falt jeg enda mer for realfag, jo mer jeg lærte, desto mer elsket jeg det. Da jeg ble med i Teach First lærte jeg også at jeg trives veldig, veldig godt med å jobbe med mennesker.

Les om Kristina som er lærer gjennom Teach first-programmet

Planen etter studiene var å ta en doktorgrad, men Kristine sier hun så for seg at det fort kunne bli litt ensomt. Hun alene med datamaskinen i tre år på et kontor fristet ikke så mye den gangen, og valget falt istedenfor på Teach First før hun gikk videre ut i næringslivet.

- Etter Teach First jobbet jeg ett år hos Equinor som røringeniør, men jeg fant fort ut at jeg savnet å jobbe med mennesker. Da bestemte jeg meg for å si opp den jobben og så søkte jeg på Naturfagssenteret istedenfor. Jeg hadde tenkt å spørre noen hvordan man fikk jobb her, men så greide jeg det selv med den utdanningen og den erfaringen jeg har.

Lærer opp lærere

Da Kristine jobbet i Osloskolen underviste hun elever. Nå underviser hun lærerne. Det gjør hun via det som kalles Lektor2-ordningen hos Naturfagssenteret.

- Lektor2-ordningen er for å skape motivasjon og interesse for realfag, gjennom at elevene får oppleve å bruke realfag i veldig mange ulike settinger og yrker. Vi samarbeider med arbeidslivet og skolene, og kan for eksempel la en rørlegger lage et oppdrag som elevene skal løse. Elevene gjør ofte en viktig jobb i bedriften de har fått oppdragene fra. Dette kan skape motivasjon og elevene føler at de blir tatt på alvor, samtidig som de skjønner hva de kan bruke for eksempel matematikk til.

Videre forteller Kristine at selv om hun trivdes godt som lærer så er jobben hun har i dag minst like morsom.

- Jeg trivdes kjempegodt som lærer, men jeg hadde en tanke om at jeg ville jobbe med litt mer overordnet undervisning. Det gjør jeg nå. Nå når jeg 15 000 – 20 000 elever rundt omkring i hele landet med jobben min. Det er veldig gøy å nå så mange, og jeg har kanskje en større påvirkningskraft enn det jeg hadde som lærer.

Du bruker realfag hele tiden

Å skape interesse for realfag hos barn og unge i det norske samfunnet er viktig for å få flere til å velge en realfagsutdannelse. Kristine sier at de hos Naturfagssenteret prøver å vise at realfag brukes i mange områder i dagens samfunn, og gjerne vise at vi bruker realfag innenfor områder man kanskje ikke tenker over.
- Hvis du spør elever om hva man kan bli når man studerer realfag, så er det mange som ikke helt vet det. De svarer kanskje ingeniør uten at de helt vet hva det innebærer, og så vet de ikke at for eksempel en spillutvikler må kunne veldig mye matematikk.

- Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?

- Den er veldig variert. Jeg leder blant annet samlinger med lærerne som er med i Lektor2-ordningen rundt omkring i hele landet, hvor vi driver med kompetanseutvikling. Jeg driver også mye med formidling, så for å ha min jobb må man like å snakke foran mange mennesker.

- Det jeg liker aller, aller best er å kunne bidra til realfagsmotivsajon og realfagsinteresse hos elevene.

- Vi ansatte arbeider også mye sammen, og bruker en del tid på å utvikle ressurser til lærerne som gjør det enklere for dem å undervise på en god måte. Kvalitetssikring av det vi gjør er også viktig, gjennom spørreundersøkelser blant lærere og elever, og akkurat nå sitter jeg og skriver en vitenskapelig artikkel om resultatene fra en spørreundersøkelse vi har gjennomført. Planen er å sende inn artikkelen til det vitenskapelige tidsskriftet International Journal of Science Education før sommeren, og forhåpentligvis blir den akseptert. På denne måten får jeg også arbeidet med forskning i jobben min.

Alle bør kunne litt realfag

I jobben hos Naturfagsenteret kombinerer i dag Kristine erfaringen som lærer med erfaringen sin fra næringslivet. Men det er realfagsutdannelsen hun tok ved Universitetet i Oslo som danner grunnlaget for jobben:

- Jeg kunne ikke jobbet med det jeg gjør i dag uten MENA-utdannelsen som jeg tok først. Den har lagt grunnlaget.

- Hva liker du best med jobben din?

- Det jeg liker aller, aller best er å kunne bidra til realfagsmotivsajon og realfagsinteresse hos elevene. Når vi leser svar på spørreundersøkelser hvor elever sier at de har fått øynene litt mer opp for realfag så er det jo akkurat det vi håper på. Det er da det er ekstra gøy å jobbe med dette.  

På spørsmålet om hva jobben hennes betyr for samfunnet har Kristine et klart svar:

- Å vise at realfag er rundt oss hele tiden. Det er ikke et mål at alle skal studere realfag, men det er et mål at alle skal ha en viss kunnskap om realfag. Bare da kan man ta del i for eksempel klimadebatten. Uten realfag er det vanskelig å skjønne hva den egentlig går ut på. 

Av Martine Ruud
Publisert 19. juni 2019 11:08 - Sist endret 19. juni 2019 11:08