Oppbygging og gjennomføring

Programmet er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng. Studiet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 110 studiepoeng
  • Obligatoriske fordypningsemner, 20 studiepoeng
  • Utviklingssemester/frie emner, 50 studiepoeng

Studieløp

6. semester Utviklingssemester
Utviklingssemester
5. semester MENA3001 – Funksjonelle materialer Fritt emne
4. semester MENA2000 – Faste materialers fundamentale oppbygning Fritt emne EXPHIL03 – Examen philosophicum / fritt emne
3. semester
2. semester
1. semester
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Høsten 2018 og 2019 fikk emner i realfag og biovitenskap (unntatt informatikk) nye spesielle opptakskrav. Les mer om hva som gjelder for deg.

Obligatoriske fellesemner

Obligatoriske fordypningsemner

Utviklingssemester/frie emner

Utviklingssemester er et semester du kan være med å bygge opp selv. Utviklingssemesteret er primært i 6. semester, men er også mulig i 5. semester, selv om det er obligatoriske emner i disse semestrene. Du kan velge å ta frie emner, men det er også mulig å reise på utveksling til utlandet.

Utveksling til utlandet

Velger du å dra på utveksling i utviklingssemesteret må du finne et emne som likner på det obligatoriske emnet du skulle hatt det semesteret. Når du har funnet et emne som likner vil vi gi deg en forhåndsgodkjenning før du drar slik at du kan være sikker på at du oppfyller kravene til graden før du reiser ut. Hvis noe uforutsett skjer kan du også ta MENA3001 eller MENA3300 som spesialpensum mens du er ute. EXPHIL kan tas som et nettbasert kurs: Flexphil.

Frie emner

Fra 4. semester kan du velge frie emner som spenner fra kjemi til fysikk og også andre grener innen naturvitenskap. Du kan også ta emner innen forvaltning, administrasjon og innovasjon. Frie emner kan velges blant alle bacheloremnene som tilbys ved Universitetet i Oslo, så lenge emnet har ledig kapasitet og du oppfyller forkunnskaps- og opptakskrav som oppgitt på emnesiden. Du kan også få innpasset bacheloremner fra andre læresteder. Dersom du ikke reiser på utveksling til utlandet anbefaler vi å ta en prosjektoppgave i siste semster.

Prosjektemner med veileder på kjemi:

KJM3010 – Prosjektoppgave I
KJM3020 – Prosjektoppgave II

Prosjektemner med veileder på fysikk:

FYS2810 – Prosjektoppgave I
MENA3020 – Prosjektoppgave II

Dersom du ikke får meldt deg til et emne du ønsker å ha som fritt i din utdanningsplan, kontakt studieseksjonen ved Kjemisk institutt.

Tverrfaglig studieprogram: fysikk og kjemi

Fordi programmet er tverrfaglig mellom kjemi og fysikk fokuseres det ikke på spesielle kombinasjoner av fag mot de enkelte basisfagene, siden også masteroppgavene er av tverrfaglige karakter. Under er det likevel vist eksempler på mulige kombinasjoner av emner som vil gi en litt mer kjemi- eller fysikkfokus. Det anbefales å bruke de tre første semestrene av studiet til å finne ut hvor dine interesser er størst, gjerne med utgangspunkt i emnekombinasjonene under, for å bestemme studieløpet som passer deg best.

Det er også mulig å kombinere med emner fra andre områder enn kjemi og fysikk og søke mer mot biologi/medisin, forvaltning, gründer, eller annet.

Anbefalte emner med fokus på materialkjemi

Vår

Høst

Anbefalte emner med fokus på materialfysikk

Vår

Høst

Andre mulige emner

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. feb. 2016 13:33 - Sist endret 13. nov. 2020 12:44