Oppbygging og gjennomføring

Programmet er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng. Studiet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 110 studiepoeng
  • Obligatoriske fordypningsemner, 20 studiepoeng
  • Utviklingssemester/frie emner, 50 studiepoeng

Studieløp

6. semester Utviklingssemester
Utviklingssemester
5. semester MENA3001 – Funksjonelle materialer Fritt emne
4. semester MENA2000 – Faste materialers fundamentale oppbygning Fritt emne EXPHIL03 – Examen philosophicum / fritt emne
3. semester
2. semester
1. semester
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fra høsten 2018 får emner i realfag (unntatt informatikk) nye spesielle opptakskrav. Emner i biovitenskap får nye krav fra høsten 2019. Les mer om hvilke krav som gjelder på hver enkelt emneside.

Hvis du fikk opptak på programmet før høsten 2018, vil du være unntatt fra de nye kravene når du tar emner på dette studieprogrammet.

Les mer om hva som gjelder for deg.

Obligatoriske fellesemner

Obligatoriske fordypningsemner

Utviklingssemester/frie emner

Utviklingssemester er et semester du kan være med å bygge opp selv. Utviklingssemesteret er primært i 6. semester, men er også mulig i 5. semester, selv om det er obligatoriske emner i disse semestrene. Du kan velge å ta frie emner, men det er også mulig å reise på utveksling til utlandetEXPHIL kan tas som et nettbasert kurs: Flexphil.

Fra 4. semester kan du velge frie emner som spenner fra kjemi til fysikk og også andre grener innen naturvitenskap. Du kan også ta emner innen forvaltning, administrasjon og innovasjon. Frie emner kan velges blant alle bacheloremnene som tilbys ved Universitetet i Oslo, så lenge emnet har ledig kapasitet og du oppfyller forkunnskaps- og opptakskrav som oppgitt på emnesiden. Du kan også få innpasset bacheloremner fra andre læresteder. Dersom du ikke reiser på utveksling til utlandet anbefaler vi prosjektoppgave KJM3010 eller KJM3020 i de siste semestrene. Dersom du ikke får meldt deg til et emne du ønsker å ha som fritt i din utdanningsplan, kontakt studieseksjonen ved Kjemisk institutt.

Fordi programmet er tverrfaglig mellom kjemi og fysikk fokuseres det ikke på spesielle kombinasjoner av fag mot de enkelte basisfagene, siden også masteroppgavene er av tverrfaglige karakter. Under er det likevel vist eksempler på mulige kombinasjoner av emner som vil gi en litt mer kjemi- eller fysikkfokus. Det anbefales å bruke de 3 første semestrene av studiet til å finne ut hvor dine interesser er størst, gjerne med utgangspunkt i emnekombinasjonene under, for å bestemme studieløpet som passer deg best.

Det er også mulig å kombinere med emner fra andre områder enn kjemi og fysikk og søke mer mot biologi/medisin, forvaltning, gründer, eller annet.

Anbefalte emner med fokus på materialkjemi:

Vår:

Høst:

Anbefalte emner med fokus på materialfysikk:

Vår:

Høst:

Andre mulige emner:

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. feb. 2016 13:33 - Sist endret 14. okt. 2019 10:46