Labbfrakkprøving

For at du skal finne en labfrakk som passer til deg og samtidig overholde smittevernreglene, så skal fadderne være modeller og vise fram labfrakker i ulike størrelser.                                    

Ut ifra dette velger du den fadderen som er mest lik deg og tar et valg om størrelsen på labfrakken. Det er mulig å endre dette seinere om det skulle vise seg å være feil.

Publisert 4. aug. 2020 14:00 - Sist endret 4. aug. 2020 14:00