Dette programmet er erstattet av Biovitenskap (master - to år).

Hvordan skrive oppgaven

Masterprogramrådet anbefaler to ulike modeller for den skriftige masteroppgaven:

1. som en utvidet vitenskapelig artikkel. Innledning, metode og diskusjon er da utvidet i forhold til en artikkel i et vitenskapelig tidskrift.

2. som en vitenskapelig tidskriftartikkel. Da er det i tillegg nødvendig å komplettere dette med en mer omfattende innledning og diskusjon.

Språk er i begge tilfelle valgfritt.

Du kan finne informasjon om hvordan strukturere oppgaven, layout, stiler etc. på siden til Universitetsbiblioteket

Det er veileder som har ansvaret for undervisning i oppgaveskriving. For eksterne studenter er dette veileder og intern veileder i samarbeid.

 

Publisert 6. juni 2012 10:11 - Sist endret 3. des. 2012 14:42