Dette programmet er erstattet av Biovitenskap (master - to år).

Hvorfor velge dette programmet?

Dette studieprogrammet er erstattet av masterprogrammet i biovitenskap. Studiet gir deg forskningsbasert fordypning i molekylærbiologi, biokjemi eller fysiologi.

Du blir medlem av en aktiv forskergruppe ved Institutt for molekylær biovitenskap og får en oppgave som gir deg trening i laboratoriearbeid, rapportskriving og muntlig presentasjon av forskningsresultater.

Programmet har tre studieretninger: biokjemi, molekylærbiologi og fysiologi.

Biokjemistudiet gir deg som har solid kjemisk og biokjemisk bakgrunn fra et bachelorstudium muligheten til å fordype deg i biologiske problemstillinger fra en kjemisk synsvinkel.

Molekylærbiologistudiet gir deg inngående kjennskap til biologiske og/eller medisinske prosesser ved å undersøke de molekylære mekanismene som ligger til grunn.

Fysiologistudiet fokuserer på hvordan levende dyr, inkludert mennesket, fungerer, og hvordan levende organismer er tilpasset sitt miljø - på molekylært-, cellulært-, organ- og individnivå.


Uavhengig av studieretning vil du som medlem av en forskergruppe være med å stille spørsmål som: Hvordan er gener og genomer organisert og hvordan er genuttrykket regulert? Hva er funksjonen til utvalgte genprodukter? Hvordan bidrar enkeltgener og proteiner til cellers funksjoner? Hvordan samvirker gener, proteiner og celler i en levende organisme? Masterstudentene blir ofte medforfattere på en vitenskapelig artikkel som publiseres i et internasjonalt tidsskrift.

Alle oppgaver legges ut på masterprogrammets nettsider og alle masterstudentene velger og søker om å bli tildelt sin favorittoppgave ved starten av studiet. Dersom flere søker på samme oppgave, er det kandidaten med best karakter fra bachelorstudiet som får oppgaven.

I tillegg til forskningsprosjektet tar du 6 kurs som du velger fra mer enn 15 ulike emner som undervises på Institutt for molekylær biovitenskap, Biologisk institutt eller Kjemisk institutt
Graden kvalifiserer til selvstendig arbeid i laboratorier, kritisk forståelse av vitenskapelige artikler, og presentasjon av vitenskapelige tema og forsknings-resultater.

Veien videre

Med en master i Molekylær biovitenskap kan du få en stilling i forskning eller administrasjon på universitet, sykehus, høyskole eller i bioteknologisk industri. Hvis du tar en ettårig praktisk-pedagogisk tilleggsutdannelse, blir du også kvalifisert til å undervise i den videregående skolen.

Hvis du er interessert i å fortsette med forskning ved en akademisk institusjon eller i næringslivet, åpner mastergraden veien til Phd-studiet ved Universitetet i Oslo eller et annet norsk eller utenlandsk universitet. De aller fleste universiteter verden rundt driver forskning relatert til det du lærer på MBV programmet.

I dag anvendes teknikkene i alle biologisk og medisinsk-orienterte fag. Moderne farmasøytisk, biomedisinsk og bioteknologisk industri baserer sin forskning på biokjemiske og molekylærbiologiske metoder. Det finnes i økende grad anvendelser for molekylær biovitenskap i mange sammenhenger i samfunnet.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 22. jan. 2020 15:43