Dette programmet er erstattet av Biovitenskap (master - to år).