Dette programmet er erstattet av Biovitenskap (master - to år).

Studiekvalitet

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Programledelsen vurderer årlig om programmets mål er oppfylt, og tilsynssensorer fører tilsyn med og bidrar til å utvikle eksamen og sensur.
  • Fakultetet foretar minst hvert fjerde år en grundigere evaluering av programmet, der også eksterne representanter deltar.
  • Emnene som inngår i programmet evalueres.

Les mer om kvalitetssystemet for utdanningen ved UiO.

Informasjon om MN-fakultetets arbeid med studiekvalitet.

Rapporter fra evalueringer

Rapport etter ekstern programevaluering i 2011

Rapport etter ekstern programevaluering i 2006

Publisert 19. juni 2012 00:09 - Sist endret 30. apr. 2013 10:46