Dette programmet er erstattet av Biovitenskap (master - to år).

Studieretninger

Studieretninger som ikke tar opp nye studenter