Studieretningen tar ikke opp nye studenter
English version of this page

Biokjemi (studieretning)

I moderne biomedisinsk forskning studeres biologiske makromolekyler og prosesser de deltar i ved hjelp av moderne apparatur og avanserte teknikker.

Studieretningen hører til programmet

Molekylær biovitenskap (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?