Hva lærer du?

Hva lærer du?

Ved endt studie forventes kandidaten ved programmet å ha oppnådd følgende:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om medienes rolle i samfunnet, mediehistorien, medienes form og innhold, og om forholdet mellom mediene og publikum
 • har en grunnleggende forståelse av samfunnsvitenskapelige forskningsprosesser, ulike forskningsopplegg og kjennskap til de mest anvendte analysemetodene
 • har kjennskap til teoretiske perspektiver fra samfunnsvitenskap og de humanistiske fagene

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende relevant medie- og kommunikasjonsteori og medieforskning på ulike mediefenomener
 • kan finne og vurdere medievitenskapelig forskning og teori relevant for eget arbeid og vurdere kilder kritisk
 • kan diskutere de vanligste forskningsmetoder som benyttes i medievitenskapen, og behersker sentrale analytiske tilnærminger

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i og kan reflektere over relevante etiske problemstillinger i forskning på medier
 • kan planlegge og gjennomføre medievitenskapelige oppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle medievitenskaplige innsikter og analyser både skriftlig og muntlig gjennom relevante uttrykksformer
 • kan diskutere og videreutvikle medievitenskapelige problemstillinger sammen med andre medievitere
 • kjenner til medie- og kommunikasjonsrelaterte innovasjonsprosesser
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. okt. 2016 16:17