Hva lærer du?

Hva lærer du?

Studenter som har fullført et årsstudium i medievitenskap har opparbeidet seg bred kunnskap om medienes rolle i samfunnet, mediehistorien, medienes form og innhold, og om forholdet mellom mediene og publikum. Man får også en grunnleggende forståelse av samfunnsvitenskapelige forskningsprosesser, ulike forskningsopplegg og kjennskap til de mest anvendte analysemetodene. I tillegg sitter studenten igjen med kjennskap til teoretiske perspektiver fra samfunnsvitenskap og de humanistiske fagene 

Etter endt årsstudium skal studenten kunne:

  • anvende relevant medie- og kommunikasjonsteori og medieforskning på ulike mediefenomener
  • finne og vurdere medievitenskapelig forskning og teori relevant for eget arbeid og vurdere kilder kritisk
  • diskutere de vanligste forskningsmetoder som benyttes i medievitenskapen, og behersker sentrale analytiske tilnærminger.

I tillegg skal studenten tilegnet seg kompetanse til å:

  • ha innsikt i og kan reflektere over relevante etiske problemstillinger i forskning på medier
  • planlegge og gjennomføre medievitenskapelige oppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
  • formidle medievitenskaplige innsikter og analyser både skriftlig og muntlig gjennom relevante uttrykksformer
  • diskutere og videreutvikle medievitenskapelige problemstillinger sammen med andre medievitere
  • kjenne til medie- og kommunikasjonsrelaterte innovasjonsprosesser
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 28. okt. 2019 13:40