Hvorfor velge dette programmet?

Medievitenskap er studiet av ulike mediers produksjon, form og samfunnsrolle. Gjennom årsenheten i medievitenskap blir du kjent med teorier og metoder innen faget, slik at du blir i stand til å vurdere, analysere og forstå innholdet i mediene.

Årsenheten i medievitenskap gir deg økt innsikt og forståelse av medier du møter i hverdagen. Fra nyhetsmedier og sosiale medier til film, fjernsyn og dataspill. Studiet er teoretisk og gir ingen praktisk journalist- eller filmutdanning.

Studiet passer for deg som ønsker å fullføre en utdanning eller ta videreutdanning innen medievitenskap, men som ikke ønsker å ta en hel bachelorgrad.

Undervisningen på årsenheten varierer mellom forelesninger, seminarer og gruppeundervisning.

Videre studier og jobb

Årsenheten i medievitenskap kan innpasses i et bachelorprogram, men de fleste tar årsenheten som frittstående etterutdanning.

Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) eller grunnskolelærerutdanning gir årsenheten grunnlag for å undervise i mediefag både i ungdomsskolen og på videregående skole.

Studiemiljø

Som student ved årsenheten i medievitenskap kan du være med på å arrangere medievitenskaplige frokostseminar, skrive for studentmagasinet Mediert eller være med på quiz i studentforeningspuben Rosebud

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. juni 2019 16:13