Oppbygging og gjennomføring

2. semester MEVIT1300 – Journalistikk, makt og mediebruk MEVIT2700 – Medietekster: teori og analyse MEVIT2800 – Metoder i medievitenskap
1. semester MEVIT1110 – Audiovisual Aesthetics MEVIT1210 – Mediehistorie og medieinstitusjoner Valgfritt emne i medievitenskap
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Årsenheten i medievitenskap består av 50 obligatoriske studiepoeng og 1 valgfritt emne.

I første semester er det lagt inn et valgfritt emne i medievitenskap. Dette kan du velge blant emnene på 1000-, 2000- og 3000-nivå i emneporteføljen til Institutt for medier og kommunikasjon*.

*Emnene ARB1401 og ARB1402 regnes ikke som å være medievitenskaplige, og det er derfor ikke mulig å inkludere disse emnene i en årsenhet i medievitenskap.

Deltidsstudier

Det er mulig å søke om å ta studiet på deltid. Les mer om deltidsstudier

Delstudier i utlandet

Det er ikke mulig å legge inn studier i utlandet i denne årsenheten, men dersom du senere får opptak til et bachelorprogram, har du mange muligheter til å dra på utveksling.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. aug. 2015 10:40