Oppbygging og gjennomføring

Årsenheten i medievitenskap består av

  • 50 obligatoriske studiepoeng  
  • 10 studiepoeng i et valgfritt emne
2. semester MEVIT1300 – Journalistikk, makt og mediebruk MEVIT2700 – Medietekster: teori og analyse MEVIT2800 – Metoder i medievitenskap
1. semester MEVIT1110 – Audiovisual Aesthetics MEVIT1210 – Mediehistorie og medieinstitusjoner Valgfritt emne i medievitenskap
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Når du skal velge et valgfritt emne, kan du velge blant emnene på 1000-, 2000- og 3000-nivå i emneporteføljen til Institutt for medier og kommunikasjon*.

Årsenheten kvalifiserer ikke til en offisiell grad, men studenter som har hatt opptak til årsenheten kan be om en bekreftelse på fullført årsstudium.

*Emnene ARB1401 og ARB1402 regnes ikke som å være medievitenskaplige, og det er derfor ikke mulig å inkludere disse emnene i en årsenhet i medievitenskap.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. nov. 2019 09:55