Beskjeder/ Messages

Alle beskjeder til aktive studenter blir gitt i Mine studier.

Fakultetet ber alle studenter holde seg oppdatert ved å sjekke portalen hver dag.

Messages are sent via My studies.

The Faculty of Medicine requires that all students keep up-to-date by checking My Studies every day.

 

 

 

Publisert 14. okt. 2014 22:15