Bruk Si-fra til å melde inn seksuell trakassering

Vi på Det medisinske fakultet tar saken rundt seksuell trakassering veldig alvorlig.

Er det noe du vil melde inn? Nøl ikke med å bruke Si-fra-systemet!

Spørsmål? Kontakt MED-studieinfo

Publisert 15. des. 2017 14:28 - Sist endret 15. des. 2017 14:53