Domus Medica: Full scale fire safety test Wednesday 16 March - Fullskalatest brannvern onsdag 16. mars

The University’s Estate Department (EA) will run a full scale test of the technical fire protection systems in place at Domus Medica. The test is scheduled for Wednesday 16 March 2016 from 17:00 – 22:00. 

                17:00-17:30 Animal unit; Complete technical test, plus alarms

                18:00-19:30 Domus Medica, new building; Complete technical test in all areas except alarms

                19:15-19:30 Domus Medica, new building; Testing of alarms

                20:00-22:00 Domus Medica, old building; Complete technical test, in all areas except alarms

                21:30-22:00 Domus Medica, old building; Testing of alarms

The purpose of the full scale test is to check that the technical installation have the desired functionality and that that they will work in the event of a fire. A partial list of technical aspects to be tested includes:

*             Alarms must be heard in all rooms, in the entire building

*             Light signal installations must function properly

*             Exit signs and emergency lights

*             Emergency exit doors

*             Fire doors

*             Elevators

*             Smoke curtains

*             Smoke detectors

*             Fire shutters

EA is required to complete this fire safety test before the Easter holiday. We sincerely apologize for the short notice and any inconvenience this test may cause.

If you have any questions, please contact either Gunnar Hoel (gunnar.hoel@admin.uio.no) or Thomas Davidsson (thomas.davidsson@admin.uio.no) from EA.

----------

Eiendomsavdelingen (EA) har i en tid planlagt og tilrettelagt for en fullskalatest av tekniske installasjoner innenfor brannvernet her ved Domus Medica og vi er nå klare for gjennomføring av testen onsdag 16. mars 2016 i tidsrommet mellom kl. 17-22.

Vi har rigget en kjøreplan med tanke på at den skal være minst mulig belastende for de som befinner seg i bygget. Vi deler opp Domus Medica i gammelt bygg, nybygg og dyrestallen og vil teste de forskjellige områdene i følgende tidsrom (NB! Testing av lyd blir gjort i et begrenset tidsrom):

                17.00-17.30        Dyrestallen, her sjekkes alle funksjoner, også lyd

                18.00-19.30        Domus Medica, nybygg, her testes alle funksjoner i alle arealer, IKKE lyd

                19.15-19.30        Domus Medica, nybygg, testing av lyd

                20.00-22.00        Domus Medica, gammelt bygg, her testes alle funksjoner i alle arealer, IKKE lyd

                21.30-22.00        Domus Medica, gammelt bygg, testing av lyd

Fullskalatesten skal teste at de forskjellige tekniske installasjonene har ønsket funksjonalitet og at de fungerer sammen under en brannalarm. Dette er noe av det som skal funksjonstestes:

-              Varsling ved lyd skal høres i alle rom, i hele bygget

-              Lysvarsling skal fungere der hvor det er montert

-              Nødlys og ledelys

-              Rømningsdører

-              Brannskilledører

-              Heiser

-              Røykgardiner

-              Røykluker

-              Brannspjeld                         

Vi beklager sterkt at det gis så kort varsel. Det er avdekket forhold som gjør det nødvendig at den gjennomføres før påske.

Vi beklager eventuelle ulemper testen kan medføre.

Eventuelle spørsmål må rettes til Gunnar Hoel (gunnar.hoel@admin.uio.no) or Thomas Davidsson (thomas.davidsson@admin.uio.no) from EA.

Publisert 15. mars 2016 14:05