Endringer i forskrift om studier og eksamener ved UiO som angår medisinstudiet

Fra høsten av har det blitt endringer i forskrift om studier og eksamener ved UiO som angår studenter ved medisinstudiet:

  • Forsinkelsesreglene forenkles ved at tre-semesters-regelen utgår, og mulig total forsinkelse på studiet endres fra ordinært fem semester til ordinært fire semester.
  • Det gjeninnføres kontinuasjonseksamen, i tillegg til utsatt eksamen, på avsluttende eksamener på studiet (MED6800  Modul 8).

Les mer om endringene i forskrift om studier og eksamen.

Publisert 30. aug. 2017 09:59 - Sist endret 30. aug. 2017 10:00