Forbedring av bokstavkarakter på modulene

Medisinstudenter med bokstavkarakterer (A-E) på moduleksamener som ønsker å forbedre karakteren, kan gjøre dette ved neste ordinære eksamen.

Du må selv melde deg til ny eksamen (dersom du har fått A-E) ved å gå på nettskjemaet som er lenket opp på emnesiden til modulen det gjelder.

Fristen for oppmelding til eksamen høsten 2019 er 1.september 2019.

Beståtte eksamener i en modul kan ikke gjentas etter at neste modul er bestått.

Ta kontakt innen fristen ved spørsmål.

Mvh,

MED-studieinfo

Publisert 29. aug. 2019 15:18 - Sist endret 29. aug. 2019 15:18