Forskriftendringer

Sist endret 30. aug. 2017 09:59 av Nele De Vos

Ved overgangen fra gammel studieplan (OSLO96) til ny studieplan OSLO 2014 for profesjonsstudiet medisin er strukturen endret fra semester til moduler. Eksamenene kommer også mer spredd gjennom modulene, ikke nødvendigvis på slutten.

På bakgrunn av dette er det gjort tilpasninger i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. MSU har gitt sin tilslutning til de foreslåtte endringene.