Viktig informasjon om forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Ved overgangen fra gammel studieplan (OSLO96) til ny studieplan OSLO 2014 for profesjonsstudiet medisin er strukturen endret fra semester til moduler. Eksamenene kommer også mer spredd gjennom modulene, ikke nødvendigvis på slutten.

På bakgrunn av dette er det gjort tilpasninger i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. MSU har gitt sin tilslutning til de foreslåtte endringene.

Forsinkelsesreglene forenkles

Tre-semesters-regelen: «En programstudent som ikke har bestått eksamen tilhørende et bestemt semester senest tredje semester etter at programstudenten begynte i semesteret, mister ordinært studieretten til studieprogrammet.» utgår.

Mulig total forsinkelse endres fra ordinært fem semester til ordinært fire semester.

Bestemmelsen finner dere i forskriftens § 7.3 Krav til en programstudent mht. tap av studierett og ny studierett:

(4) For medisinstudiet gjelder følgende bestemmelse i stedet for bestemmelsene i tredje ledd:

      • En programstudent som blir mer enn fire semester forsinket totalt i medisinstudiet, mister ordinært studieretten til studieprogrammet.

Studenter som allerede har pådratt seg flere nedrykk og står i fare for å tape studieretten, vil bli behandlet særskilt slik at ikke bestemmelsene får tilbakevirkende kraft.

Merk at permisjoner innvilget av fakultetet ikke regnes som forsinkelse.

Det gjeninnføres kontinuasjonseksamen, i tillegg til utsatt eksamen, på avsluttende eksamener MED6800 - modul 8

Bestemmelsene finner dere i forskriftens § 5.5 Utsatt eksamen, ny eksamen, ny praksisperiode og ekstraordinær eksamen:

(4) For studieprogrammene i klinisk ernæring, medisin og odontologi avholder fakultetet utsatt eksamen etter hver ordinære eksamen for studenter med gyldig forfall til ordinær eksamen

(5) For studieprogrammene i klinisk ernæring, medisin og odontologi avholder fakultetet ny eksamen etter hver ordinære eksamen for studenter som har fått "ikke bestått" til ordinær eksamen.

Påminnelse om reglene om antall eksamensforsøk:

Bestemmelsene finner dere i forskriftens § 5.6 Antall forsøk til eksamen:

(1) Ved Universitetet i Oslo kan det ordinært ikke gis adgang til mer enn tre eksamensforsøk for den enkelte eksamen.

(5) Begrensningen i antallet eksamensforsøk gjelder totalt for et emne, også dersom emnet har skiftet emnekode, inngår med ulik kode i flere studieprogrammer eller inngår i ny form i et studieprogram i tilknytning til en overgangsordning. Begrensningen i antallet eksamensforsøk gjelder også ved nytt opptak til det samme eller et annet studieprogram hvor emnet inngår.

Publisert 30. aug. 2017 09:59 - Sist endret 30. aug. 2017 09:59