Innovasjonspris og pris for klinisk undervisning

Fakultetet deler høsten 2013 ut pris for innovasjon i utdanning ved medisinstudiet,
http://www.med.uio.no/studier/aktuelt/aktuelle-saker/2013/pris-innovasjon-utdanning.html

De deler høsten 2013 også ut pris for god klinisk undervisning. http://www.med.uio.no/studier/aktuelt/aktuelle-saker/2013/pris-klinisk-undervisning.html

Studenter kan nominere kandidater. Frist for å nominere kandidater er 30. juni.

Pbl-veilederprisen er nå avviklet.

Publisert 8. mai 2013 09:36