Medisinstudiet revideres

Nye kompetansebehov, utvikling i medisinsk kunnskap og praksis, pasienters og myndigheters forventninger samt organisatoriske og demografiske endringer legger føringer for innholdet i den nye studieplanen.

En nyopprettet prosjektgruppe ved fakultetet er i gang med revisjonen. Implementeringen skal etter planen starte høsten 2014, og skal være ferdig høsten 2016. 

Publisert 6. mars 2013 11:36