Meld deg på Nobelforedraget innen 31. august

Nobelprisvinner i fysiologi eller medisin i 2012, Shinya Yamanaka, kommer til Universitetet i Oslo, kommer du? Studenter og unge forskere er spesielt velkomne.

Se program og meld deg på innen 31. august

Yamanaka holder inspirasjonsforedrag om en ny medisinsk æra med induserte pluripotente stamceller. Han deltar også i paneldebatt om betydningen av stamcelleterapi for pasienter og samfunn.

  • Tid: 6. september kl. 10.00 – 11.30 med debatt fra kl.12.00-13.00
  • Sted: Blindern Campus

Yamanaka var den første som fant ut hvordan modne celler, slik som hudceller, kan omprogrammeres direkte til såkalte induserte pluripotente stamceller – også kalt iPS-celler eller iPSC. Dette er stamceller som kan bli til alle typer celler.  Forventningene har vært store til at iPS-celler skal kunne brukes i behandling av mange typer sykdommer eller skader der vev og celler er ødelagt, for eksempel ved Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom, hjerteinfarkt, slag, blindhet og type 1-diabetes.

Cellene kan brukes til å forstå sykdomsmekanismer, teste nye legemidler og utvikle mer persontilpasset medisin.

Begge arrangementene er åpne for alle - påmelding er obligatorisk.

Publisert 28. aug. 2017 14:44 - Sist endret 28. aug. 2017 14:52