Merk ny frist 1. mai for søknader om permisjon til høsten

Merk ny søknadsfrist 1. mai (istedenfor 15. mai) for permisjon på medisinstudiet som skal påbegynnes i høstsemesteret. Det innvilges kun permisjoner etter fullførte moduler, og det innvilges vanligvis ikke permisjon før etter fullført modul 1

Syke- og foreldrepermisjon kan innvilges gjennom hele studiet og har andre søknadsfrister.

Les mer om permisjon på medisinstudiet på https://www.med.uio.no/studier/om/regelverk/permisjon.html

Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo

Publisert 12. apr. 2019 11:02 - Sist endret 12. apr. 2019 11:02