Om Mine studier

Mine studier ble som kjent lansert for alle studenter ved UiO 1.juli,
https://minestudier.uio.no/nb/index.html

- Det jobbes nå med å få på plass visning av aktiviteter i timeplanen over nyttår. Dette skal være klart om ca. to uker.

- Det jobbes også med forbedring av ny ressursløsning for faglærere slik at dette flyter bedre.

- Veiledning er oppdatert for abonnering, http://www.uio.no/tjenester/it/utdanning/minestudier/hjelp/abonnere.html
Her ligger det nå eget kontaktpunkt for brukerstøtte.

- Vi jobber med å få lagt ut flest mulig ressurser i åpent format, men se ellers, http://www.uio.no/tjenester/it/utdanning/minestudier/hjelp/utskrift.html

Mange studenter har meldt inn behov om visning av tittel på aktivitet i timeplan framfor emnekode. Visning av emnekode gir ingen oversikt over ukas tematikk og medfører ekstra klikk. Dette behovet ble meldt videre fra fakultetet sin side allerede i sommer, og det vil bli vurdert når løsningen skal videreutvikles.

Mvh

Belinda Eikås Skjøstad
Studiewebredaktør
Det medisinske fakultet
studieweb@medisin.uio.no

Publisert 10. okt. 2014 13:39