Perspektivmeldingen 2013 - Seminar

Finansdepartementet legger 8. februar fram Perspektivmeldingen 2013 og åpner opp for kommentarer og diskusjon fra forvaltning og forskning.

I Perspektivmeldingen drøfter Regjeringen viktige utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi og offentlige finanser de neste 50 årene. Konsekvensene av at vi lever lenger, står sentralt. Det samme gjør vekstevnen i norsk økonomi.

Hvordan kan vi styrke bærekraften i de offentlige velferdsordningene og videreutvikle den norske velferdsmodellen til glede for kommende generasjoner?

Påmelding

Seminaret er gratis og åpent for alle.

Publisert 29. jan. 2013 13:46 - Sist endret 13. juni 2013 09:19