Studieplanseminar Oslo 2014

Det første studieplanseminaret for ny studieplan "Oslo 2014" ble holdt 18. november 2014.

Formålet var å informere undervisningsledere, semester- og modulledere, studieadministrasjonen og studentrepresentanter om sentrale aspekter ved revisjonen. Du kan se de fleste presentasjonene fra seminaret.

Vi legger aktuell informasjon om revisjonsprosessen fortløpende ut på nettsidene til prosjektet

Prosjektgruppa Oslo 2014

Publisert 9. des. 2014 14:32 - Sist endret 9. des. 2014 14:38