Visning av timeplan for våren 2015

Det er først etter at gruppefordeling er klar og publisert av semesterkoordinator/modulkoordinator at personlig timeplan vises i Mine studier. Dette er klart 7-10 dager før semesterstart.

Inntil da må dere benytte emnetimeplaner under semestersidene.

PS. Studenter på modul 1, termin 1, våren 2015 har fått egen informasjon om tidspunkt for gruppefordeling. Det skal være på plass senest fredag.

Mvh

Belinda Eikås Skjøstad
Studiewebredaktør MED
studieweb@medisin.uio.no

 

 

Publisert 7. jan. 2015 11:17