Modul 8

I forbindelse med avdelingstjenesten vil journalskriving være en av oppgavene studentene vil bli tildelt ved poliklinikk eller avdeling.
 

Publisert 20. mars 2013 13:11 - Sist endret 11. aug. 2021 11:18