Organisering av journalopptak til klinikker

Det er over 20 klinikker i 5. og 6. semester.

Klinikker kan være utrolig lærerike. En viktig forutsetning er at journal på klinikkpasienten må tas opp på forhånd.

Fra tidligere kull har vi erfaring med at dersom ikke journalopptak for alle klinikkene er organisert på forhånd, vil én eller flere klinikker i løpet av semesteret bli mer eller mindre ødelagt fordi ingen har tatt jobben med å ta opp journal. Derfor er det lurt å gjøre følgende:

På begynnelsen av semesteret lager tillitsvalgt (for kullet/for studentene på hvert av sykehusene) en liste over samtlige klinikker og fordeler klinikkene mellom PBL-gruppene, slik at for hver klinikk har én PBL-gruppe ansvaret for at journal blir tatt opp. Dette har fungert bra for tidligere kull.

Andre muligheter er at

  • tillitsvalgt setter opp navn på to studenter per klinikk som skal ta opp journal. Dette kan fungere greit, men fordi antall klinikker ikke nødvendigvis passer med antall studenter vil noen ikke få tatt opp klinikkjournal/noen må ta opp flere ganger, så det kan bli noe urettferdig
  • tillitsvalgt setter opp en liste over alle klinikkene og den enkelte student kan så selv skrive seg på til å ta opp klinikkjournal. Denne ordningen har tidligere fungert relativt dårlig fordi listen ikke fylles opp og tillitsvalgt har måttet mase på kullet for å få noen til å ta opp journal

En kan velge å lage separate lister for studentene per sykehus, eller en felles klinikkliste for hele kullet.

Når listen lages så husk:

  • For modul 3, termin 1: Det skal ikke tas opp journal til klinikker i allmennmedisin, atferdsfag og psykiatri.
  • For modul 3, termin 2: Det skal ikke tas opp journal til klinikker i hud, venereologi og atferdsfag. Det skal heller ikke tas opp journal til de to audiovisuelle klinikkene i kirurgi.

Her er et eksempel på en del av en tidligere liste:

Journalopptak for klinikk - PBL-gruppe som tar opp journal

| gr 4-7 | Hematologi | Tirsdag 15.02.xx | 13.30-15.15 | Sandset | 7 |

| gr 1-3 | Hematologi | Tirsdag 08.03.xx | 10.30-12.15 | Sandset | 2 |

| gr 1-3 | Hematologi | Fredag 11.03.xx | 10.30-12.15 | Wisløff | 3 |

Publisert 26. mars 2013 09:39 - Sist endret 8. jan. 2020 15:15