Prosjektoppgaven i medisinstudiet

Alle medisinstudenter skal levere en obligatorisk prosjektoppgave i løpet av studietiden.

NB: Informasjonen på denne siden omhandler prosjektoppgaven MEDOPP (gammel ordning) som kun gjelder for kullene til og med V-14. Kull H-14 og senere leverer prosjektoppgaven MED5090, som er den nye ordningen.

Studieplanen i medisin revideres i perioden 2014-2017, noe som medfører endringer i prosjektoppgaven. Siden revisjonen av studiet innføres gradvis vil det være ulik informasjon og ulike frister for prosjektoppgaven for de som går i gammel studieplan, og kull som startet i gammel studieplan, men går over til ny i løpet av studiet (V-12 til og med V-14) og de som startet i ny studieplan høsten 2014.

Studenter må derfor gjøre seg kjent med informasjon knyttet til prosjektoppgaven. Studenter har ansvar for at alle tidsfrister for innsending av ulike skjemaer og oppgaveinnleveringen overholdes.

Vi gjør oppmerksom på at spørreundersøkelser i regi av studenter sendes som hovedregel ikke ut til studenter på UiO.

Prosjektoppgavens formål

Arbeidet med prosjektoppgaven skal gi

  • fordypningsmuligheter i et medisinsk fagfelt
  • erfaring med innsamling og vurdering av vitenskaplig data,
  • innsikt i vitenskaplig metode
Publisert 12. des. 2014 11:07 - Sist endret 28. sep. 2018 11:10