Om prosjektoppgaven MEDOPP (gammel ordning)

Nedenfor finner du lenker til all den informasjonen om prosjektoppgaven du trenger. NB: Informasjonen på denne siden omhandler prosjektoppgaven MEDOPP (gammel ordning) som kun gjelder for kullene til og med V-14. Kull H-14 og senere leverer prosjektoppgaven MED5090, som er den nye ordningen.

 

 

 

 

Publisert 13. juni 2012 15:47 - Sist endret 12. okt. 2018 08:24