Fritak fra prosjektoppgaven

Du kan få innvilget fritak fra prosjektoppgaven hvis du har en godkjent oppgave fra et tidligere studium som tilfredsstiller kriteriene for fritak.

Kriterier for fritak

Følgende kriterier må være oppfylt:

  • Det må være mindre enn 5 år mellom oppgavegodkjenningen og medisinstudieopptaket.
  • Oppgavens omfang må tilsvare 18 studiepoeng eller mer for studenter i gammel studieplan/overgangskull (gjelder studenter på kull t.o.m kull V14) og 20 studiepoeng eller mer for studenter i ny studieplan (gjelder studenter på kull f.o.m kull H14).
  • Oppgaven må enten være basert på et mindre forskningsprosjekt, eller en litteraturstudie som innbefatter analyse og bearbeiding av data fra vitenskapelige originalartikler.
  • Oppgaven må være relevant i forhold til profesjonsstudiet i medisin.

Fremgangsmåte

Om du ønsker å få vurdert om en tidligere oppgave kan godkjennes, sender du en søknad til: postmottak@medisin.uio.no  eller Det medisinske fakultet, Studieseksjonen (v/ Nina Lind), P.B. 1078 Blindern, 0316 Oslo. Ett eksemplar av oppgaven, all nødvendig dokumentasjon (punktene ovenfor) og oppgavekriteriene og -godkjenningen dokumentert skriftlig fra den tidligere institusjonen, vedlegges søknaden.

Har du spørsmål om fritak fra prosjektoppgaven for studenter på kull H-14 og senere, ta kontakt med studieseksjonen ved Nina Lind.

Publisert 12. des. 2014 11:12 - Sist endret 15. okt. 2018 14:48