Innlevering, godkjenning og frister

Studieplanen i medisin revideres i perioden 2014-2017, noe som vil medføre endringer i prosjektoppgaven.

Siden revisjonen av studiet innføres gradvis vil det være ulik informasjon og ulike frister for prosjektoppgaven for de som går i gammel studieplan, kull som startet i gammel studieplan, men går over til ny i løpet av studiet (V-12 til og med V-14) og de som startet i ny studieplan høsten 2014.

 

 

Innlevering av prosjektoppgaven

 • Prosjektoppgaven skal innleveres til veileder.
 • Veileder leverer videre et eksemplar til sensor. Når oppgaven er mottatt, skal veileder sende innleveringsskjemaet til Studieseksjonen. Blir ikke innleveringsfristen overholdt rykker du ned et kull.
 • Utsettelse kan gis etter dokumentert søknad med attest fra veileder. Søknad om utsatt frist må være sendt før innleveringsfristen. Søknad med dokumentasjon sendes til nina.lind@medisin.uio.no. Utsettelse kan ikke gis utover fristen for å laste opp oppgaven elektronisk.
 • Hvis oppgaven innleveres tidligere i studiet må Studieseksjonen kontaktes slik at studenten får mulighet til å levere oppgaven elektronisk. Send i så fall en e-post til nina.lind@medisin.uio.no med forespørsel om dette. Sensurering foregår på samme måte som ellers.

Godkjenning av prosjektoppgaven

 • Prosjektoppgaven bedømmes av veileder og sensor. Veileder foreslår sensor, som godkjennes av undervisningsleder.
 • Sensurmøte avholdes innen en måned etter innlevering.
 • Blir oppgaven godkjent, sendes signert godkjenningsskjema til Studieseksjonen. Godkjenningsskjemaet skal undertegnes av student, veileder og sensor.
 • Dersom oppgaven ikke godkjennes, blir du muntlig orientert om hva som må rettes opp. Det gis deretter en kort frist for å levere oppgaven på nytt. Veileder må da melde fra til studieseksjonen at oppgaven ikke ble godkjent og må informeres om ny innleveringsfrist.
 • Oppgaven blir registrert som bestått/ikke bestått etter endelig frist for å levere oppgaven elektronisk.
 • Du kan enten sende inn godkjenningsskjema til Studieseksjonen, v/ Nina Lind, PB 1078 Blindern, 0316 Oslo, eller skanne det inn og sende det med e-post til nina.lind@medisin.uio.no

Elektronisk levering av godkjent oppgave i DUO med engelsk abstract

 • Når prosjektoppgaven er godkjent, lastes oppgaven med sammendrag opp i DUO via Studentweb. Oppgaven legges inn i PDF-format. Husk et eget, engelsk sammendrag.
 • Dersom oppgavens innhold skal skjermes pga senere publisering eller pasientopplysninger, er dette også mulig. Det står mer om det på nettsidene til DUO.
 • Les mer om innlevering i DUO

Programmet Urkund kan bli brukt for å avdekke avskrift i innleverte oppgaver. Urkund kan sjekke svar opp mot internett, ulike tekstdatabaser og andre innleverte oppgaver.

 

For studenter på gammel studieplan (kull V-10 til kull H-11)

Det er satt av 11 undervisningsuker til prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven vil utgjøre 18 studiepoeng.

2. semester

I timeplanen er det satt opp et innledende informasjonsmøte (vanligvis i semesteruke 10) om prosjektoppgaven.

6. semester

I timeplanen vil det i semesteruke 7 bli avholdt et praktisk rettet informasjonsmøte om prosjektoppgaven.

7. semester

Innen utløpet av semesteruke 12 skal oppgavevalget være foretatt og registrert elektronisk med bekreftelsesskjemaet. I begynnelsen av semesteret holdes et orienteringsmøte (vanligvis i semesteruke 2), hvor fagmiljøene presenterer seg. De tre siste ukene er avsatt til oppgavearbeid. Denne perioden innledes med et kurs i kunnskapshåndtering.

8. semester

De tre første ukene er øremerket arbeid med oppgaven.

11. semester

De seks første ukene er avsatt til oppgavearbeid. Prosjektoppgaven må sluttføres i disse ukene, altså før timeplanfestet undervisning begynner.

Frist for innlevering i 11. semester

Prosjektoppgaven skal være levert innen utløpet av semesteruke 6.

Oppgaven skal være godkjent innen utløpet av semesteruke 10 i 11. semester

Oppgaven må leveres elektronisk senest 10. desember for dem som skal starte 12. semester i januar, og tilsvarende, senest 10. juni for 12. semester-start i august. For å få gå videre på 12. semester må oppgaven være levert elektronisk innen denne fristen.

 

For overgangskullene (kull V-12 til kull V-14)

Det er satt av 11 undervisningsuker til prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven vil utgjøre 18 studiepoeng. Overgangskullene vil bli forskjellig ut fra høst- og vårkull

 

Overgangskull vår (kull V-12, V-13, V-14)

2. semester

I timeplanen er det satt opp et innledende informasjonsmøte om prosjektoppgaven.

6. semester

Tidlig i semesteret vil det bli avholdt et informasjonsmøte om prosjektoppgaven.

Modul 5

Innen 1. november skal oppgavevalget være foretatt og registrert elektronisk med bekreftelsesskjemaet. I begynnelsen av semesteret holdes et orienteringsmøte, hvor fagmiljøene presenterer seg. Etter eksamen i modul 5 er det satt av fire uker til kurs i kunnskapshåndtering, obligatorisk test i kunnskapshåndtering og arbeid med prosjektoppgaven.

Før modul 6

Det er satt av fire uker før modul 6 starter til arbeid med prosjektoppgaven.

Før modul 8

Det er satt av fire uker før modul 8 starter til oppgavearbeid. Prosjektoppgaven må sluttføres i disse ukene, altså før timeplanfestet undervisning begynner.

Frist for innlevering før modul 8

Prosjektoppgaven skal være levert i løpet av siste fredag i de avsatte fire ukene. Altså fredagen før undervisningen i modul 8 starter. Det er dette som er innleveringsfristen for oppgaven.

Oppgaven skal være godkjent innen fire uker etter innleveringsfristen. Når oppgaven er godkjent skal den lastes opp elektronisk.

Oppgaven må lastes opp elektronisk senest 1. april. For å få gå videre på modul 8 det påfølgende semesteret må oppgaven være levert elektronisk innen denne fristen.

 

Overgangskull høst (kull H-12, H-13)

2. semester

I timeplanen er det satt opp et innledende informasjonsmøte om prosjektoppgaven.

6. semester

Tidlig i semesteret vil det bli avholdt et informasjonsmøte om prosjektoppgaven.

Modul 4

Innen 1. november skal oppgavevalget være foretatt og registrert elektronisk med bekreftelsesskjemaet. I begynnelsen av semesteret holdes et orienteringsmøte , hvor fagmiljøene presenterer seg.

Før modul 5

Det er satt av fire uker før modul 5 starter til kurs i kunnskapshåndtering, obligatorisk test i kunnskapshåndtering og arbeid med prosjektoppgaven.

Etter modul 5

Etter eksamen i modul 5 er det satt av fire uker til arbeid med prosjektoppgaven.

Før modul 7

Det er satt av fire uker før modul 7 starter til arbeid med prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven må sluttføres i disse ukene, altså før timeplanfestet undervisning begynner.

Frist for innlevering før modul 7

Prosjektoppgaven skal være levert i løpet av siste fredag i de avsatte fire ukene. Altså fredagen før undervisningen i modul 7 starter. Det er dette som er innleveringsfristen for oppgaven.

Oppgaven skal være godkjent innen fire uker etter innleveringsfristen. Når oppgaven er godkjent skal den lastes opp elektronisk.

Oppgaven må lastes opp elektronisk senest 1. april. For å kunne starte på modul 8 det påfølgende semesteret må oppgaven være levert elektronisk innen denne fristen.

 

For studentene på ny studieplan (kull H-14 og senere)

Se emnebeskrivelse og retningslinjer for prosjektoppgaven i ny studieplan

Publisert 12. des. 2014 11:25 - Sist endret 1. apr. 2019 12:26